Commissie heeft onderzoek gedaan naar duurzame samenleving in 2050

Verduurzamen van de samenleving vraagt meer dan het produceren en verkopen van groene en biologische producten. Het vraagt om een fundamentele herorientering van waarden en uitgangspunten om het hoofd te kunnen bieden aan de komende periode van afnemende voorraden van grondstoffen, energie en water.

Om inzicht te krijgen welke sociale innovaties nodig zijn heeft de Europese Commissie twee jaar lang laten onderzoeken hoe een duurzame samenleving er in 2050 uit kan zien en welke lifestyles daar bij passen. De resultaten van dat onderzoek werden op 26 en 27 november in Brussel gepresenteerd tijdens de conferentie SPREAD Sustainable Lifestyles 2050.

Wat betekent duurzaam leven nu precies? was de kernvraag van het project. Omgerekend naar beschikbare grondstoffen komen we op een jaarverbruik van gemiddeld 8.000 kilogram per persoon, inclusief wonen, reizen, eten, kortom, alle activiteiten waar grondstoffen voor worden gebruikt. Ter vergelijk: een gemiddelde inwoner van West-Europa gebruikt volgens de gehanteerde berekening momenteel 30.000 kilogram. We moeten dus terug naar een kwart van het huidige verbruik. Dat we dat niet redden met alleen biologische bloemkolen en elektrische autootjes is duidelijk.

Maar daar hoeven we ons niet ongelukkig onder te voelen, blijkt uit de scenario's die zijn uitgewerkt als mogelijke alternatieven. Die scenario's maken gebruik van twee tegenstellingen: tussen massatechnologie en mensgerichte, en tussen een persoon- en prestatiegerichte samenleving. Daaruit komen vier mogelijke scenario’s voor de duurzame samenleving van 2050. Drie daarvan geven zicht op meer mensgerichte verhoudingen; voor ons welzijn hoeven we niet snel te vrezen.

Singular Super Champions is het model waarin alles van bovenaf en op een technocratische manier wordt geregeld. Overheid en industrie heersen. Van de burgers wordt aanpassing verwacht en een groot leervermogen. Prestatie staat voorop.

In Governing the Commons staat de techniek meer ten dienste aan de mens. Slimme systemen helpen mensen om zich persoonlijk te ontplooien en tegelijk om het grondstofverbruik binnen de perken te houden. Veel instituties uit de vorige eeuw worden aan de kant gezet en er ontstaan veel nieuwe vormen van samenwerking die meer inhoud aan het leven en de samenleving geven.

Local Loops verschijnen na een drastische energiecrisis die de samenleving dwingt om haar definitie van welzijn grondig te herzien. Lokale kringlopen reguleren productie en consumptie. Werk en leven vloeien ineen in een regio-gerichte maatschappij van prosumenten.

Empathic Communities ontstaan na een voorziene crisis die politiek en bestuur voor lange tijd verlamt. De verandering die daardoor ontstaat blijkt echter positiever uit te pakken dan verwacht. Steden en buurten pakken zelf het bestuur op en nieuwe vormen van samenwerking maken steden tot krachtige spelers. Verschillende culturen smelten er samen en met behulp van geavanceerde technologie kunnen gemeenschappen zich vooral richten op onderlinge communicatie en lokaal samenwerken.

In de aanloop naar een duurzaam 2050 moeten er nogal wat zaken op de schop, geeft het rapport aan. Niet alleen ons consumptiegedrag. Ook de economie als geheel moet om, lokaal geld moet kunnen en banken moeten terug naar hun oorspronkelijke rol. Economische groei is geen thema meer en ieders welzijn gaat boven rijkdom. Als de EU deze inzichten nu ook overneemt, komt het nog wel goed.

Voor meer informatie: www.sustainable-lifestyles.eu

Bron: Duurzaamnieuws.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven