Een twintigtal Vlaamse en Nederlandse bio-legkippenhouders verzamelden zich op 27 juni op het Bolderhof te Heusden- Zolder rond het thema 'kwalitatieve inrichting van de uitloop'.

Na de rondleiding op het bedrijf gingen de leghennenhouders aan de slag rond het thema 'Korte omloophout' en 'wat wil de kip'.

Er ging veel aandacht naar het belang van een goede inrichting van de uitloop en wat dit met zich meebrengt. Aan de hand van een fotoreportage werden voorbeelden getoond en kon elke legpluimveehouder toetsen hoe het er op zijn bedrijf aan toe ging. Verschillende deelnemers hadden ook foto's van hun eigen uitloop mee.Er ging ook aandacht naar 'dioxineproblemen' bij leghennenbedrijven. Die kwamen het laatste jaar veelvuldig onder de aandacht. Een aanwezige pluimveehouder die met het probleem op zijn bedrijf geconfronteerd was gaf aan hoe het belangrijk het is om hierin ook proactief over na te denken hoe je hier als pluimveehouder zelf proactief kan in werken. Welke materialen kunnen mogelijks PCB's met zich meebrengen? Op zijn bedrijf kwam na lang onderzoeken aan het licht dat dit via de dakplaten via afregening voor vervuiling zorgde in de nabije uitloop. Maar ook puin dat gebruikt wordt om de zone dichtbij de stal te verharden kan voor problemen zorgen.

Nadien ging men nog even in op de actualiteiten:

  • Het voorstel om de eieren op het bedrijf te stempelen om zo fraude te voorkomen werd unaniem ondersteund
  • Productieregels bio pluimvee: terugkoppeling en afspraak om indien nodig begin augustus samen te komen en advies over EG-top poultry te formuleren met de legkippenhouders
  • Vraag van Franse omkadering bio-pluimvee over gesprek en bezoek aan Vlaanderen over 'grondverbondenheid bio pluimveehouderij' werd aangekaart en afspraken werden gemaakt
  • De huidige bio-pluimveeprojecten werden overlopen
  • Studiedag bio-pluimveehouderij in najaar: afspraken rond thema'sVerslagen en presentaties kan je opvragen bij An Jamart.

De volgende afspraak BBN pluimvee is op 25 september. Dan staat in de voormiddag een bezoek aan een Nederlandse bio-legkippenhouder gepland en daarna zal men aansluiten bij het Nederlandse bedrijfsnetwerk bio-pluimveehouderij.

Bron: website BioForum