Rouveen Kaasspecialiteiten biedt melkveehouders die lid zijn van de coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen workshops aan voor duurzame bedrijfsvoering.Om het label duurzaam op de kazen te kunnen plakken, moeten ook de leveranciers van de melk duurzaam werken. In het afgelopen jaar is de kaasfabriek daarom een pilot-project gestart. Daarin hebben zestien melkveehouders aan workshops deelgenomen. De proef bleek een succes. Daarom krijgen nu alle leden van de Zuivelfabriek Rouveen gratis cursussen duurzaam ondernemen aangeboden. Het project wordt mede gesubsidieerd door provincie Overijssel.

Bron: RTV Oost