De provincie Noord-Holland en de Agriboard met medewerking van het ministerie EL&I en Praktijk-onderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) hebben een gebiedsbijeenkomst BioValley georganiseerd waar zo’n 40 belangstellenden uit de biologische land- en tuinbouw, bedrijfsleven en overheden aanwezig waren. Deze bijeenkomst vond plaats op donderdag 16 december jongsleden in Sint Maarten.

De provincie Noord-Holland stimuleert biologische landbouw in het project BioValley. BioValley heeft als doel het verder uitbouwen van een sterke biologische keten in Noord-Holland Noord, evenals de ontwikkeling van de regio Harenkarspel tot de biologische tuin van Nederland. Een manier om dit te bereiken is (regionale) clustering van biologische bedrijven. Clustering bevordert de samenwerking tussen bedrijven, zowel tussen primaire bedrijven als tussen de verwerkende bedrijven.

In opdracht van het ministerie EL&I voert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) het project 'kansen voor regionale clustering van biologische landbouw' uit. Zij hebben de provincie Noord-Holland daarin gevonden als samenwerkingspartner. Het doel van dit project is om meer zicht te krijgen op kansen en belemmeringen voor clustering als optie voor de positieve impuls van biologische landbouw.

Gedeputeerde Bond gaf in zijn toespraak aan dat de ondernemers in BioValley nu zelf aan zet zijn en hij verwacht een actieve rol van alle partijen om de kansen en belemmeringen voor clustering in de regio te benoemen. En dat hebben ze waargemaakt. Na een inspirerende praktijkochtend ging het gezelschap in een creatieve workshop met prikkelende stellingen aan de slag te gaan. De resultaten daarvan werden aan het eind van de dag gepresenteerd.

De presentaties:
  1. Plangebied BioValley krijgt biologische status. Met kavelruil, grondbank, bio-grondbedrijf in voortdurende samenwerking in de keten. Dit moet resulteren in 20% bio-grond in Noord-Holland. Fysieke clustering biedt meerwaarde voor biologische én reguliere telers.
  2. Adopteer een bio-boer! Maak consument deels eigenaar van gebied BioValley via uitgifte grondcertificaten zogenaamde 'Bonds' die qua naam ook goed aansluiten bij die van gedeputeerde Jaap Bond.
  3. BioValley Park Community. Creëer een community voeding & gezondheid. Losse activiteiten in samenhang rond een fysieke en virtuele kern: voeding (AGF, zuivel, wijn), leisure, beleving (zien, proeven), voorlichting, educatie, onderzoek, verkoop.
  4. Biologische regionale producten verkopen op de centrale groothandelsmarkt in Amsterdam. Samenwerking tussen producent, handel en onderwijs. Kortom : integrale duurzaamheid.
  5. Vergroten van biologisch aanbod door: bundeling, samenwerking, marketing, productontwikkeling, uitbouwafzet, directer klantcontact, logistiek, gezamenlijke vruchtwisseling.
  6. Westfries product is biologisch. Korte lijnen naar de klant: consument - weekmarkten, instellingen - ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verkoop stalletjes, detailhandel - centrale markthallen en Agriport.
  7. Het biologisch product uit Westfriesland krijgt een gezicht door Jan en Joris boegbeelden te maken voor multimediale campagnes. In brede zin dus verbinden met lopende initiatieven.
  8. Consument als trekker. Doel: schaalvergroting. Idee: Consumenten inschakelen. Product moet eenvoudig te kopen zijn.
Na afloop van de bijeenkomst ontstond er nog een levendige discussie over de gepresenteerde ideeën en kon iedereen een idee steunen. De organisatie van de bijeenkomst evalueert de uitkomsten van BioValley in januari 2011. Verdere plannen voor uitwerking van de ideeën of een aantal ervan wordt begin 2011 in nauw overleg met de initiatiefnemers van BioValley besproken.

Bron: RTV Zuiderzee