Wageningen UR Livestock Research onderzoekt een reeks aan maatregelen die de uitstoot van fijnstof bij pluimveebedrijven kunnen doen verminderen. Iedere dag wat koolzaadolie vernevelen is tot nu toe hoopgevend, met als bijkomend voordeel dat het stalklimaat verbetert voor mens en dier. Dat staat in het themanummer Zorgvuldige Veehouderij van het magazine KennisOnline.

Medio 2011 mogen de grenswaarden voor fijnstof in de directe omgeving van veehouderijen niet meer worden overschreden. In 2008 is daarom een vierjarig onderzoeksprogramma gestart naar maatregelen om de uitstoot van fijnstof op pluimveehouderijen te verminderen.

Beter binnenklimaat

Fjjnstof in pluimveestallen bestaat vooral uit mestdeeltjes en strooiselmateriaal, veren en een beetje voer. Uit het onderzoek van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat naast ionisatie van de lucht het aanbrengen van een oliefilm erg goed werkt. Dan vernevel je een aantal seconden per dag koolzaadolie in de stal. Het stof blijft op het strooisel plakken. Projectleider Nico Ogink: "Bij vleeskuikens die op houtkrullen lopen, is het effectief. Bij leghennen die op droge mest rondstappen, zoeken we nog naar een manier van toedienen waarbij de olie niet op de nesten terechtkomt. Dieren hebben geen last van vernevelen. Met iets minder dan een eetlepel olie per m2 per dag is het fijnstofgehalte in de lucht al met zeker de helft terug te dringen."

Het systeem wordt nu in de praktijk getest. Volgens Ogink kosten de vernevelingsinstallatie en iets meer schoonmaak samen 2 tot 3 cent per dier extra. Voordeel van zowel ionalisatie als een oliefilter is dat het binnenklimaat ook veel beter wordt. In de stal kan soms 60 tot 100 keer meer fijnstof per kuub lucht hangen dan de piekbelasting die buiten is toegestaan.

Als sluitstuk kunnen bedrijven luchtwassers plaatsen of variaties daarop. Het effect verschilt per type van 30 tot 70 procent reductie. In het programma wordt ook onderzoek gedaan naar idee├źn die betrokkenen hebben aangedragen, zoals droge filters en gescheiden nest- en loopruimte voor leghennen.

Informatiemiddagen

Hoe hoopgevend de resultaten soms ook zijn, pluimveehouders zijn bang voor kosten van de maatregelen en vrezen kinderziekten. Daarom worden informatiemiddagen gehouden over de resultaten van het onderzoek, waarbij ook ondernemers die meededen aan praktijkproeven vertellen over hun ervaringen.

Contact informatie: Nico Ogink, Wageningen UR Livestock Research

Bron: BioKennis