Op 8 november is de website www.rauwemelk.net de lucht ingegaan. Met deze site kunnen consumenten beter hun weg vinden naar de leveranciers van 'echte melk'. De website is een product van het Praktijknetwerk Rauwe melk.

Het vermarkten van onbewerkte melk is niet eenvoudig. De bevoegde instanties vinden dat het beleidsmatig ongewenst is om de verkoopmogelijkheden voor rauwe melk uit te breiden, zodat in Nederland onbewerkte melk alleen direct van de boerderij en onverpakt mag worden aangeboden aan consumenten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland waar de bevoegde instanties wel de mogelijkheid hebben geschapen om, onder voorwaarden, onbewerkte melk verpakt en via detailzaken te vermarkten.

Bron: Verantwoorde Veehouderij-Wageningen UR