Tholen - Afgelopen donderdag is een groep weidevogelboeren uit het hele land bij elkaar gekomen in Nijkerk. Dit was op initiatief van Vogelbescherming Nederland. Zij zijn dit jaar gestart met het project weidevogelboerderijen. De organisatie wil een landelijk netwerk van weidevogelboeren opzetten. Inmiddels hebben zich hier al tachtig mensen voor aangemeld."Dit zijn zowel biologische als gangbare boeren. Grote en kleine boeren. Ook op de bijeenkomst was deze variatie goed merkbaar. We hebben gesproken over kansen voor weidevogelzuivel. Dit bevindt zich nog in de oriƫnterende fase. Mogelijk kunnen we via zuivel extra geld gaan genereren voor de bescherming van weidevogels", vertelt projectleider Gerrit Gerritsen van Vogelbescherming Nederland."Gezien de diversiteit aan boeren leverde de bijeenkomst een boeiende discussie op over de kansen voor weidevogelzuivel", aldus Gerrit. Ook Thom de Groot, biologisch-dynamisch boer was aanwezig op de bijeenkomst. "De bio-boeren waren wel van mening dat hun melk niet gemengd mag worden met de melk van de gangbare collega's. Het is voor ons ook nieuw, dus zal er goed nagedacht moeten worden."