New Yorkse zuivelproducenten profiteren mogelijk van grote veranderingen in de federale regels. Het gaat om regels over de prijsvorming in de gehele zuivelindustrie. Ook verandert het National Organic Program de weidegangregelingen. Dit zorgt mogelijk voor nivellering van de markt voor biologische zuivel in het noordoosten van de VS.

Met 370 biologische zuivelfabrieken (5% van alle zuivelfabrieken in de staat) is New York de tweede grootste producent van biologische melk in het Oosten. Wisconsin is het grootst."Het nieuwe prijssysteem en de verandering in de weidegangeisen zullen naar verwachting een positief economisch effect hebben voor de melkproducenten in de staat New York", aldus Fay Benson, projectleider van het 'NY Organic Dairy-initative'. "De regelveranderingen vergroten de kansen voor producenten op de melkmarkt, maar dit geldt in het bijzonder voor biologische bedrijven in het noordoosten."

Met ingang van 1 juni 2010 worden alle producenten en handelaren in de VS die maandelijks meer dan drie miljoen pond melk produceren aan dezelfde bepalingen onderworpen als de andere volledig gereguleerde commerciele melkhandelaren.

Benson: "Dit is vooral belangrijk voor de biologische zuivelmarkt, omdat grote biologische producten en handelaren nu niet langer vrijgesteld zijn. Ze behoren nu tot het Federal order system." Hiermee wordt het oneerlijke economische voordeel dat gereglementeerde bedrijven hadden teniet gedaan.

Melkbedrijven die meer dan drie miljoen pond melk per maand produceren moeten het productie-prijsverschil betalen per honderdgewicht. "Voorafgaand aan de verandering in het regelsysteem was het zo dat een grote biologische producent lokale biologische melkhandelaren konden onderbieden."

De wijziging in de weidegangregeling houdt in dat koeien in biologisch beheer vanaf nu minimaal 30 procent droge stof in hun dieet moeten krijgen. Dit geldt voor tenminste 120 dagen per jaar.