Tholen - Na de Europese Milieucommissie heeft gisteren ook een kleine meerderheid van het Europees Parlement ingestemd met versoepeling van GMO regels. Er stemden 307 afgevaardigden voor de versoepeling, 263 stemden tegen en 41 afgevaardigden onthielden zich van stemmen. Een meerderheid vindt dat veiligheidsbeoordelingen niet langer nodig zijn voor nieuwe gentechgewassen. Wel staat het parlement erop dat er op het etiket van gentechvoedsel de aanduiding "nieuwe genomische technieken" wordt vermeld. Uit reacties vanuit de bio-branche blijkt dat men opgelucht is dat de etiketteringsplicht niet van tafel geveegd is, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Want zoals Europarlementariër Anja Hazekamp meteen al benadrukte 'garandeert het huidige voorstel niet dat bio-boeren gentechvrij kunnen blijven'.

"Nog niet in veilige haven"
Merle Koomans van den Dries reageert namens de 'tomatencoalitie' als volgt: "We hebben wat gewonnen en wat verloren. Wat we verloren hebben is dat ze het vrij hebben gegeven, maar we wisten eigenlijk al dat dit ging gebeuren. Het mooie vind ik dat de meerderheid nog relatief beperkt is. Dat toont aan dat we de laatste tijd medestanders gewonnen hebben. En omdat er nog heel veel geregeld moet worden als het gaat om de uitvoering van de nieuwe regelgeving, is dat positief. De etiketteringsplicht is echt winst. Die was eigenlijk van tafel, dus die hebben we gewonnen."

Merle uit vooral haar bezorgdheid over het feit hoe voorkomen zal worden dat biologische gewassen vermengd worden met gentechgewassen. "De druk op de biologische landbouw blijft bestaan, want wat gebeurt er als er toch vervuiling plaatsvindt? Hoe gaan ze dit regelen? Ook de patenten blijven een thema. We zijn er dus nog niet en gaan door met actievoeren. Eigenlijk moeten we nu dus met de tractors vol tomaten naar Brussel. We moeten doorgaan met ons punt maken. Er valt immers nog een hoop te regelen en we zijn als biologisch landbouw hiermee nog niet in veilige haven."

Links Merle Koomans van den Dries.

Teddy Tomaat: "Actievoeren loont!"
Vanuit de 'tomatencoalitie' (Mijn eten, mijn keuze), waartoe ook Merle dus behoort, kwam het volgende bericht:

Uit de beperkte meerderheid mag geconcludeerd worden dat de bezorgdheid ook bij het Europees Parlement is doorgedrongen. Desondanks vindt het parlement een veiligheidsbeoordeling niet langer nodig voor gewassen waarin nieuwe gentechnieken worden gebruikt. Wel staat het parlement erop dat er op het etiket van het gentechvoedsel de aanduiding van nieuwe genomische technieken komt te staan. "Dat borgt de keuzevrijheid van de consument en dat is een van de punten waar we de afgelopen maanden met zovelen voor gestreden hebben", aldus Teddy Tomaat, woordvoerder van de tomatencoalitie.

Grote zorgen zijn er nog steeds. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor natuur en milieu op lange termijn als gevolg van het schrappen van de veiligheidsbeoordeling. Ook hoe het patenteren van natuurlijke planteigenschappen moet worden voorkomen moet nog worden uitgewerkt. Het parlement maakt zich daarover overigens ook zorgen, omdat dit buiten hun invloedsfeer ligt. Tot slot vindt het parlement dat het voorzorgsbeginsel moet worden gerespecteerd en is besloten dat de biologische landbouw vrij moet blijven van GMO, maar vervolgens is het wel de vraag hoe vervuiling met de nieuwe gentechnieken kan worden voorkomen.

Het besluit om de GMO-regels te versoepelen valt samen met de aankondiging van Europees Commissie om de bestrijdingsmiddelenwet in te trekken. Voorzitter van de Europees Commissie Ursula von der Leyen wil de protesterende boeren hiermee tegemoet komen. Wat volgens Teddy ontbreekt is een helder landbouwbeleid met een eerlijk, economisch en ecologisch perspectief voor boeren, burgers en milieu. Een gemiste kans die alleen maar zorgt voor meer ontevredenheid en verdeeldheid.

"Actievoeren loont", concludeert Teddy Tomaat. “Dat hebben we de afgelopen dagen sowieso al gezien natuurlijk. De landbouwministers hebben nu het laatste woord. Dat betekent dat we de druk er nog op moeten houden. Misschien moeten we met trekkers vol tomaten richting Brussel", besluit hij.

Europarlementariër Anja Hazekamp: "Huidige voorstel garandeert niet dat bio-boeren gentechvrij kunnen blijven"
Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) reageerde de middag na de stemming als volgt aangaande de positie van biologisch: "Ook voor biologische voedselproducenten is keuzevrijheid van groot belang. Het huidige voorstel garandeert echter niet dat biologische boeren gentechvrij kunnen blijven. Zo worden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat biologische gewassen op de akker worden vermengd met gentechgewassen. Daardoor wordt ook verderop in de voedselketen een gentechvrije keuze heel moeilijk", zegt Hazekamp. Klik hier voor het volledige bericht.

Bert van Ruitenbeek
Bert van Ruitenbeek benadrukt namens Stichting Demeter dat dit een geweldig resultaat is, maar dat de tegenstanders bij de les moeten blijven. "Het glas is natuurlijk altijd half vol of leeg hoe je het bekijkt, maar ik vind dat we met z'n allen een geweldig resultaat hebben bereikt. Ondanks alle lobby is de dereuglering er maar heel nipt doorgekomen en daarnaast is er een verplichting tot etikettering aangenomen. We zullen ook de komende tijd heel alert moeten blijven, maar die etiketteringsplicht is wel een dreun voor de agro lobby wetend dat de meerderheid van de bevolking niet op gentechvoedsel zit te wachten en daarmee investeringen zal frustreren. Aan een ieder die zich hiervoor met demonstraties, brieven, mails en handtekeningenacties voor heeft ingezet een heel groot compliment en we blijven bij de les."

Klik hier voor het persbericht van het Europees Parlement.

Voor meer informatie: mijnetenmijnkeuze@gmail.com en www.mijnetenmijnkeuze.nl