Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft dinsdagochtend de intrekking aangekondigd van een omstreden wet die tot doel had het gebruik van pesticiden in de hele Europese Unie terug te dringen, wat de eerste nederlaag van de Green Deal betekent.

De zogenaamde 'Sustainable Use Regulation' (SUR) werd voor het eerst voorgesteld in juni 2022 met het ambitieuze doel om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren. De verordening voorzag ook in een totaalverbod op deze producten in kwetsbare gebieden, zoals stedelijk groen en Natura 2000-gebieden, en stimuleerde het gebruik van alternatieven met een laag risico.

© Dusan Kostic | Dreamstime.com

SUR bleek vanaf het begin tot verdeeldheid te leiden en werd het onderwerp van hevige lobby vanuit de landbouwsector. Vorig jaar werd het verworpen door het Europees Parlement met 299 stemmen voor, 207 tegen en 121 onthoudingen. Momenteel zit het vast in politieke onderhandelingen tussen lidstaten, wat aangeeft dat er weinig animo is om het over de eindstreep te trekken.

"De Commissie heeft SUR voorgesteld met het waardige doel om de risico's van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen", zei von der Leyen dinsdag voor het Europees Parlement in Straatsburg.

"Maar het SUR-voorstel is een symbool van polarisatie geworden. Het is verworpen door het Europees Parlement. Ook in de Raad zit er geen schot meer in. Daarom zal ik het College voorstellen om dit voorstel in te trekken."

Von der Leyen's besluit komt te midden van een groeiend rechts verzet tegen de Europese Green Deal en wijdverspreide protesten van woedende boeren, die, naast andere grieven, klaagden over de last die de milieuregelgeving met zich meebrengt.

Tijdens haar toespraak op dinsdagochtend sprak het hoofd van de Commissie uitvoerig over boeren en zei dat ze "het verdienen om naar geluisterd te worden" nu ze geconfronteerd worden met de verwoestingen van klimaatverandering, de Russische invasie in Oekraïne en de crisis in de kosten van levensonderhoud.

Maar ze benadrukte dat de sector, die verantwoordelijk is voor meer dan 10% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU en zwaar gesubsidieerd wordt uit de EU-begroting, moet overstappen op een "duurzamer productiemodel".

"Alleen als onze boeren van hun land kunnen leven, zullen ze investeren in de toekomst. En alleen als we samen onze klimaat- en milieudoelstellingen halen, kunnen boeren in hun levensonderhoud blijven voorzien", aldus de voorzitter van de Commissie.

"Onze boeren zijn zich hier terdege van bewust. We zouden meer vertrouwen in hen moeten hebben."

De intrekking van het wetsvoorstel moet nog worden geratificeerd door het college van commissarissen, een proces dat naar verwachting in de komende weken zal worden afgerond.

Ondanks het nieuws benadrukte von der Leyen dat de kwestie van het reguleren van pesticiden, waarvan de koolstofvoetafdruk voortkomt uit hun productie, transport en toepassing, op de agenda zou blijven staan en onderwerp zou kunnen zijn van een "nieuw en meer volwassen voorstel".

Vanwege het strakke tijdschema dat wordt opgelegd door de komende verkiezingen voor het Europees Parlement, zal het nieuwe ontwerp echter de taak zijn van de volgende Commissie.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: Euronews