Nu duizenden biologische boeren zich hebben aangesloten bij protesten in heel Europa, roept de biologische voedsel- en landbouwbeweging op tot eerlijke prijzen voor zowel consumenten als boeren die groenere praktijken toepassen, maar waarschuwt dat legitieme zorgen over oneerlijke prijzen en concurrentie niet ten koste mogen gaan van gezondheid en natuurbescherming.

"Boeren die zich bezighouden met de agro-ecologische overgang worden niet naar behoren beloond, noch door de markt, noch door het GLB", legt Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe, uit. "Biologische boeren lijden ook onder lage prijzen en oneerlijke concurrentie door minder ambitieuze normen, ondanks het feit dat ze veel voordelen bieden voor het milieu en de samenleving. Veel biologische boeren dreigen af te zien van biologische certificering zonder betere steun van retailers en beleidsmakers."

"Maar legitieme zorgen over oneerlijke prijzen en concurrentie mogen niet worden afgewenteld op gezondheid en natuurbescherming. De Green Deal en de Farm to Fork-strategie zijn cruciale beleidsmaatregelen en kunnen niet de schuld krijgen van de problemen van boeren, aangezien de meeste wetsvoorstellen met betrekking tot landbouw zijn geblokkeerd, verworpen of afgezwakt en tot nu toe geen enkel effect hebben gehad op boeren. Natuurbescherming is niet gericht tegen boeren, maar andere actoren in de voedselvoorziening moeten milieuverantwoordelijkheden delen in plaats van boeren te belasten. De overgang naar duurzame voedselsystemen kan niet alleen rusten op de schouders van biologische boeren en consumenten die bereid zijn meer te betalen voor voedselproductiemethoden die het klimaat en de biodiversiteit beschermen."

De prijzen die worden betaald aan biologische boeren zijn de afgelopen twee jaar in verschillende landen gedaald en zijn soms gelijk aan de prijzen die worden betaald aan conventionele boeren, toch blijven retailers biologische producten met een premie verkopen, wat resulteert in hogere winstmarges terwijl biologische boeren lijden.

"Boeren hebben eerlijke prijzen nodig die hun productiekosten weerspiegelen, en dit geldt nog meer voor boeren die het risico nemen om duurzamere landbouwpraktijken zoals biologische landbouw toe te passen."

Voor meer informatie: www.organicseurope.bio