Tijdens het LNV-begrotingsdebat van donderdag 1 februari zijn meerdere moties ingediend ter ondersteuning van de biologische landbouw. Met name Laura Bromet van PVDA-Groenlinks heeft met verschillende moties aangetoond de biologische landbouw een warm hart toe te dragen.

Zo heeft zij moties over het borgen van de continuering van pachtgronden die reeds biologisch gecertificeerd zijn, wil ze in kaart brengen van welke regelingen biologische boeren geen gebruik kunnen maken omdat ze voorloper zijn en biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen. "Er moet een inhaalslag gemaakt worden in het aandeel biologisch landbouwareaal om aan de eigen en Europese doelstellingen te voldoen, maar biologische landbouw vraagt andere kennis en vaardigheden dan gangbare landbouw."

Verder verzoekt Bromet de regering middels een motie om de schoollunches die op sommige scholen onderdeel zijn van de Rijke Schooldag standaard biologisch aan te bieden. "Het vergroten van de afzetmarkt van biologische producten is een belangrijk instrument is om boeren te verleiden om naar een biologische bedrijfsvoering om te schakelen. Daarnaast heeft biologische voedsel naast milieu- ook gezondheidsvoordelen", zo stelt ze.

Ten slotte mengde ook Marieke Koekkoek van VOLT zich in de biologische discussie door een motie in te dienen voor meer prioriteit bij de adviescommissie Actieplan biologische landbouw voor het onderwerp "gelijk EU-speelveld". Of de moties ook door de Tweede Kamer komen, moet dinsdag blijken wanneer er gestemd wordt.

Bron: Tweede Kamer