De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft woensdag 24 januari met een meerderheid van 47 tegen 31 leden ingestemd met het vrijgeven van voedselgewassen waarvan het DNA met nieuwe technieken is aangepast. Een groot aantal nieuwe gentechgewassen zou door de nieuwe EU-wet op papier gelijkgesteld worden aan conventionele voedselgewassen. Daardoor vervalt de veiligheidsbeoordeling die nu nog verplicht is voor alle soorten genetisch gemanipuleerd voedsel.

“Als er al met het DNA van voedselgewassen wordt gerommeld, dan is een veiligheidsbeoordeling wel het minste wat je als overheid moet garanderen. Het schrappen van de veiligheidsbeoordeling is zeer zorgelijk. Het verleden wijst uit dat gentechgewassen wel degelijk een risico vormen voor de natuur maar ook voor de biologische voedselproductie. Daarnaast dienen ook gezondheidsrisico’s te worden uitgesloten, maar dat kan niet zonder veiligheidsbeoordeling. Enkel grote gentechproducenten profiteren van het vrijgeven van dit knutselvoedsel,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

Geen label
Naast het schrappen van de veiligheidsbeoordeling, hoeft op gentech-producten van de Milieucommissie geen vermelding te staan dat het gaat om gentechvoedsel. Voorstellen van onder meer de Partij voor de Dieren om gentechgewassen altijd te etiketteren werden verworpen. “Door gentechvoedsel niet als zodanig te labelen weten consumenten niet wat ze op hun bord krijgen en kunnen zij niet langer kiezen voor gentechvrij voedsel. Dat terwijl Nederlanders volgens onderzoek van het Rathenau instituut juist eensgezind aangeven dat ze een vrije keuze in deze belangrijk vinden,” zegt Hazekamp.

Biologisch
Ook voor biologische voedselproducenten is keuzevrijheid en etikettering van groot belang. “Om voedsel als ‘biologisch’ te produceren moet het vrij zijn van gentech. Door eisen voor traceerbaarheid en etikettering los te laten wordt de biologische sector in gevaar gebracht. Biologische gewassen kunnen op de akker worden vermengd met gentechgewassen, en ook verderop in de voedselketen wordt een gentechvrije keuze heel moeilijk,” zegt Hazekamp.

Hoe nu verder
Nu de Milieucommissie heeft gestemd voor het vrijgeven van nieuw gentechvoedsel, moet ook het voltallige Europees Parlement nog hierover stemmen. Ook de nationale Ministers hebben de mogelijkheid om zich uit te spreken tegen de introductie van nieuw gentechvoedsel zonder veiligheidsbeoordeling.

De Nederlandse Minister Adema stemde in onlangs in Brussel voor het dereguleren van Gentech. Hij negeerde daarmee een motie van de Tweede Kamer, die de Minister had gevraagd om keuzevrijheid van consument te waarborgen en ervoor te zorgen dat de biologische sector gentech-vrij kan blijven, zo geeft de Europarlementariër aan. "De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen om die keuzevrijheid te garanderen, de landbouw vrij te houden van gentech en dit wetsvoorstel alsnog van tafel te krijgen."