Gryt de Jong is de nieuwe coördinator van de Biodynamische Vereniging. Ze stelt zich voor: "Ik ben een boerendochter uit Friesland. Ik heb milieukunde gestudeerd in Groningen, en in dat kader stage gelopen bij een BD-boer. In mijn werk als milieukundige heb ik altijd gezocht naar hoe we kunnen samenwerken met alles dat leeft op onze mooie aarde. Daardoor voel ik me thuis bij het gedachtengoed van de biodynamische landbouw. In mijn werk onder meer aan duurzame landbouw, bij een adviesbureau en bij de rijksoverheid, kon ik dit te weinig kwijt. Het beleid en de wetenschap zijn gericht op het oplossen van deelproblemen, waarbij ze stelselmatig het geheel uit het oog verliezen. In 2021 heb ik daarom ontslag genomen en sindsdien ga ik mijn eigen weg. Ik heb een cursus over duurzaamheid ontwikkeld en gegeven, ik heb de jubileumconferentie van Stichting Zaadgoed mee georganiseerd en ben betrokken bij BD-beroepsontwikkeling. Ik heb heel veel zin om met leden en andere betrokkenen te werken aan een inspirerende vereniging en daarmee bij te dragen aan een levende landbouw in Nederland."

Voor meer informatie: www.bdvereniging.nl

Bron: Nieuwsbrief BD-Vereniging