Gisteren sprak het Dagelijks Bestuur van Bionext (Pipie Smits van Oyen, Jan Groen, Roosmarijn Saat en Michaël Wilde) met demissionair minister Piet Adema en de nieuwe directeur-generaal Agro Marten van den Berg.

Het gesprek ging niet alleen over de voortgang van het actieplan 'groei biologische productie en consumptie', maar ook over de zorgen van de sector rondom gentech, piekbelasters, marktontwikkeling, grond en pacht.

"Wat is er nodig vanuit de overheid om de biologische sector in 2024 verder te brengen?!" Aldus Jan Groen, voorzitter dagelijks bestuur Bionext. “We zijn blij met de komst van de nieuwe DG Agro, die zoals de minister ook zelf aangaf een brug moet slaan voor biologisch en het actieplan naar de nieuwe minister.” Jan benadrukt dat de biologische sector het belangrijk vindt om in 2024 zichtbaarheid in de maatschappij te creëren voor biologisch en het actieplan in uitwerking te zien. “De consumentencampagne die gepland staat voor het eerste kwartaal zou als vliegwiel moeten dienen en als sector willen we dit in nauwe samenwerking met het ministerie tot een passende uitwerking brengen.”

Michaël blikt terug op een goed en dynamisch gesprek: "In het gesprek kwam wederom duidelijk naar voren dat de Minister biologische landbouw ziet als een zeer belangrijke pijler in het toekomstbestendige landbouwsysteem en dat hij volop doorgaat met zijn plannen om biologisch te laten floreren. Dat is natuurlijk goed nieuws. Wij hebben ook uitgebreid gesproken over onze grote zorgen rondom de nieuwe gentech regels, de trage marktonwikkeling en de discussies rondom grond en pachtbeleid. Dat was niet altijd even makkelijk maar wel belangrijk om te benoemen."

"Biologisch als belangrijk onderdeel voor de verduurzaming van onze voedselvoorziening, daar konden we elkaar tijdens het gesprek volledig in vinden”, vult Roosmarijn aan. “Wetende dat op het thema gentech en de voorgestelde wetgeving rondom deregulering van nieuwe gentechnieken de minister een andere mening en zienswijze heeft maakte het best lastig om hierover in gesprek te gaan. Maar de ruimte werd geboden en daar was ik blij om."

"Rondom etikettering zijn we het duidelijk niet eens en dat bevestigt bij mij het gevoel dat de minister te eenzijdig is geïnformeerd en zich onvoldoende realiseert wat dit betekent voor de keuzevrijheid van consumenten. Ik heb hem gevraagd zich hier nogmaals over te buigen en dan zijn bio-pet op te zetten. Als eigenaar van het biologisch keurmerk in Nederland ben je immers verplicht biologisch te beschermen”. Maar er was ook winst op dit thema vervolgt Roosmarijn: “Adema ziet de kruisbestuiving van GMO gewassen als een risico voor biologisch en wil hierover met de sector verder in gesprek."

Voor meer informatie:
Bionext
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
030 2339970
info@bionext.nl
www.bionext.nl