Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Duurzaam toekomstperspectief voor Rotterdamse haven

De haven van Rotterdam zit midden in een verandering, van fossiel naar CO2-neutraal. Hoe kan die transitie in goede balans plaatsvinden met andere uitdagingen zoals woningbouw en een goede leefomgeving?

Om die vraag te beantwoorden heeft de provincie, samen met de Rijksoverheid, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam een ontwikkelperspectief voor de haven opgesteld. Op 7 december 2023 is dit ondertekend door minister Mark Harbers, gedeputeerde Jeannette Baljeu, wethouder Chantal Zeegers en Eric van der Schans namens het Havenbedrijf. De partijen hebben afgesproken om vanaf nu samen de keuzes te maken voor de toekomst van het Rotterdamse havengebied en hoe de haven sneller duurzaam gemaakt kan worden. Hierbij betrekken ze het bedrijfsleven en gemeenten in de regio, zo meldt de provincie Zuid-Holland.

Sleutelrol in transitie
"De Rotterdamse haven moet in 2050 CO2-neutraal zijn en tegelijk concurrerend blijven: dat doel hebben de NOVEX-partners zich gesteld. De Rotterdamse haven is de plek voor de energietransitie, grondstoffentransitie en materialentransitie. Met unieke kenmerken zoals geschikte terreinen voor de industrie, goede ontsluiting met verschillende vervoersvormen en aanlanding van wind op zee, speelt de haven een sleutelrol bij het realiseren van de transities en de klimaatopgave."

Metropoolregio
"De kracht van de haven in transitie is dat de haven omringd is door de metropoolregio, want de economie van de regio en de economie van de haven hangen nauw met elkaar samen. Ook wonen havenwerknemers graag in een aantrekkelijke stad. Net als overal in Nederland, moeten ook in de omgeving van de Rotterdamse haven huizen worden gebouwd. Dit maakt de veranderingen in het havengebied extra complex en betekent dat bij alle nieuwe initiatieven in het Rotterdamse havengebied keuzes gemaakt moeten worden. Het ontwikkelperspectief brengt alle uitdagingen duidelijk in kaart."

Samen keuzes maken
Met het vaststellen van het 'Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Rotterdamse haven' is door de samenwerkende partijen afgesproken om samen de lastige keuzes te maken en samen op te trekken in de uitvoering en de financiering van alle veranderingen. Drie strategische vraagstukken worden uitgewerkt:

  • Omgevingsveiligheid in relatie tot de transitie van de haven.
  • Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in relatie tot (milieu) ruimte voor de haven.
  • Omgaan met ruimtegebrek.

Slim ruimtegebruik
"De veranderingen die op de haven afkomen vragen om slim gebruik van de beperkte ruimte. Als ontwikkelprincipe wordt allereerst gedacht aan herstructureren en vervolgens aan intensiveren, transformeren of krimp. Als alle mogelijkheden voor inbreiden en het benutten van de bestaande ruimte zijn gebruikt, wordt er gedacht aan onderzoek naar zeewaartse uitbreiding. Het ontwikkelperspectief beschrijft ook knelpunten die op korte termijn opgelost moeten worden: veiligheid rond opslag en vervoer van de waterstofdrager ammoniak, een gebiedsgerichte oplossing voor stikstof, een visie op geluid en oplossingen voor netcongestie (krapte op het elektriciteitsnet).

Lees hier het volledige ontwikkelperspectief

Bron: Provincie Zuid-Holland

Publicatiedatum: