Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Bioland eerste biologische landbouworganisatie in Duitsland met klimaatstrategie

De landbouw- en voedingssector is momenteel een van de drijvende krachten achter de klimaatcrisis: wereldwijd is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale uitstoot. Dit laat zien hoeveel invloed er mogelijk is als dit deel van de economische sector op een klimaatvriendelijke manier wordt gereorganiseerd. Biologische landbouw voorkomt uitstoot, omdat het in cycli werkt, geen energie-intensieve minerale stikstofmeststoffen gebruikt en een lagere veestapel heeft. De Bioland klimaatstrategie maakt nu de prestaties van biologische bedrijven zichtbaar en baant tegelijkertijd de weg voor nog meer klimaatbescherming. De strategie werd onlangs aangenomen op de Algemene Vergadering van Bioland-leden.

"De uitbreiding van de biologische landbouw als klimaatbeschermingsmaatregel speelt een belangrijke rol in de strategieën van de Duitse regering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook daarom wordt vastgehouden aan de doelstelling van 30%, zoals landbouwminister Özdemir onlangs nog eens onderstreepte met de biologische strategie. En dat is geen toeval: natuurlijk, hulpbronbehoudend werken in kringlopen is de hoeksteen van de biologische landbouw", zegt Bioland-voorzitter Jan Plagge.

Berekeningsmethode ontwikkeld voor de klimaatprestaties van biologische bedrijven
"De klimaatstrategie van Bioland maakt de prestaties van onze boerderijen zichtbaar en definieert aandachtsgebieden waarop we nog kunnen verbeteren. Dit willen we laten zien: voor ons is klimaatbescherming geen loos woord en zeker geen greenwashing, maar diep geworteld in de praktijk op de bedrijven en in de teeltfaciliteiten."

De kern van de klimaatstrategie van Bioland is een speciaal ontwikkeld bewakingssysteem dat de klimaatindicatoren en CO2-voetafdrukken van de bedrijven registreert. Op basis hiervan kunnen de klimaatprestaties worden gemeten en vergeleken. Een deel van de gegevens komt uit de jaarlijkse biologische inspectierapporten, dus ze hoeven niet extra verzameld te worden. Het systeem heeft op verschillende manieren voordelen voor de leden en partners van Bioland, zoals Plagge uitlegt: "Enerzijds gebruiken we de verzamelde gegevens om maatregelen af te leiden voor verdere verbetering van de klimaatbescherming op de bedrijven en we ondersteunen dit met extra adviesdiensten. Anderzijds hebben veel leden en partners van Bioland deze gegevens sowieso nodig voor hun eigen duurzaamheidsrapportage. Voor hen is er geen extra inspanning, maar wel een aanzienlijke winst."

30% biologisch in 2030 bespaart 34 miljoen ton CO2 in 2050
De nieuwe adviesdiensten van Bioland zijn gericht op het realiseren van extra potentieel voor het verminderen van emissies door het ontwikkelen van praktische klimaatmaatregelen. Dit is bevorderlijk voor de doelstellingen van de organisatie, die ook in de strategie zijn vastgelegd. Alleen al de omschakeling naar biologische tuinbouw zal de uitstoot verminderen: als het doel van 30% biologische landbouw in 2030 wordt bereikt, zou tussen 2021 en 2050 34 miljoen ton CO2-uitstoot worden vermeden - volgens een berekening van Bioland op basis van het projectierapport van het Umweltbundesamt. Met aanvullende maatregelen moet het aandeel broeikasgasemissies in de landbouw van Bioland-bedrijven tot 2040 met nog eens 15% worden verminderd.

"Het belangrijkste is nu dat we in de komende jaren een solide gegevensbasis creëren met onze klimaatmonitoring", legt Bioland consultant Lisa Ketzer uit, die een sleutelrol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Bioland klimaatstrategie. "Deze resultaten kunnen vervolgens worden gebruikt om conclusies te trekken: Waar ligt nog onbenut potentieel? Waar hebben onze bedrijven verdere ondersteuning nodig? Waar kunnen we onze eigen klimaatdoelstellingen aanscherpen? En vooral: hoe kunnen we profiteren van toekomstige klimaatbeschermingsinspanningen? We zullen onszelf deze vragen blijven stellen en zo de strategie stap voor stap in de praktijk ontwikkelen."

Voor meer informatie: www.bioland.de

Publicatiedatum: