Vanavond is Merle Koomans van den Dries (directeur Foodcoop Odin en bestuurslid Biowinkelvereniging) te zien in een uitzending van Nieuwsuur.

Nieuwsuur - 11 december 21.30 uur - NPO
Tijdens de opnamen heeft Merle namens Bionext haar zorgen uitgesproken over de voorgenomen herziening van de EU-regels rondom nieuwe gentechnieken. "De biologische sector strijdt er nu voor om gentechvrij te blijven en wil etikettering en risicoanalyse. Dat laatste gaat iedereen aan, want iedereen eet en iedereen zou dus moeten kunnen kiezen voor wel of geen gentech in zijn boodschappenmandje! Waar blijft Albert Heijn, Jumbo en Plus? Waarom komen die niet op voor de keuzevrijheid van hún klanten? Zolang er geen risicoanalyse en vermelding op het etiket komt, stoppen we niet en blijven we toeteren. Desnoods staan we 11 januari weer in Brussel om de parlementsleden wakker te schudden."

Biologisch vrijhouden van gentech
Ook biologisch akkerbouwer Douwe Monsma is geïnterviewd over zijn zorg over de gevolgen van contaminatie op biologische gewassen. Want juist voor de op duurzaamheid goed presterende biologische landbouw die vrij wil blijven van gentech, wordt in het wetsvoorstel niets geregeld. Er staan bijvoorbeeld geen afspraken in voor het voorkomen van besmetting en over juridische aansprakelijkheid.

Voedselveiligheid
Minister Adema negeert de zorgen over voedselveiligheid van burgers en milieuorganisaties nu het erop lijkt dat de regering de belangen van de agro-industrie opnieuw zwaarder laat wegen dan de wensen van de Tweede Kamer. En dat druist in tegen een breed aangenomen motie in de Tweede Kamer waarin wordt gepleit voor keuzevrijheid: burgers moeten weten wat er in hun voedsel zit.

Laatste nieuws uit Brussel
Op 10 december was er geen gekwalificeerde meerderheid voor het compromisvoorstel over het nieuwe wetsvoorstel. "Maar de koe is nog lang niet van het ijs", schrijft IFOAM directeur Jan Plagge op zijn LinkedIn.

Uit verschillende EU-landen komt het signaal van burgers dat ze willen zelf kunnen blijven beslissen of ze al dan niet genetische manipulatie op hun bord hebben. Naast de keuzevrijheid die op het spel staat, is er ook zorg voor prijsstijgingen doordat grote zaadbedrijven patenten op eigenschappen krijgen en daarmee nog meer de touwtjes in handen krijgen.