"De biologische landbouw zal gerichte steun blijven krijgen", aldus Martine Hansen, de nieuwe landbouwminister van Luxemburg.
"Maar we stellen onszelf geen onrealistische doelen. We denken niet dat het juist is om ons puur op oppervlaktes te richten. We moeten ook kijken naar de producten en de massa van de producten, en welke producten we willen. Gedeeltelijke omschakeling moet ook gericht worden aangemoedigd. Voor een groot bedrijf is direct omschakelen ook een risico."

Actieplan herzien
"We willen doorgaan met het nationale actieplan ter bevordering van de biologische landbouw, maar in een herziene vorm. De doelstellingen van de vorige regering werden niet gehaald en daarom willen we samen met de spelers in het veld nieuwe doelstellingen bepalen en samen met hen de beste weg voorwaarts vinden," zegt Martine Hansen.

Concrete doelstelling geschrapt
Als het gaat om biologische landbouw, mist de Piratenpartij concrete doelstellingen. Parlementslid Ben Polidori: "Voorheen hadden we het jaar 2050 om 100% biologische landbouw te bereiken. Dat staat niet meer in het plan. De minister heeft gezegd dat ze het nu liever in de vorm van steun wil doen. En het zal dan beter en sneller geïmplementeerd worden. Maar er is geen datum en geen percentage om de doelstelling te benoemen."

De voorzitter van de landbouwcommissie, CSV-Kamerlid Jeff Boonen, legt uit dat het de bedoeling is dat bedrijven die omschakelen naar biologisch ook geld verdienen aan de producten die ze verkopen. "Daarom willen we niet alleen een stimuleringsbeleid met subsidies om een bepaald percentage te bereiken. Dan hebben we bedrijven die volledig afhankelijk zijn van overheidsgeld."

Groen Europarlementariër Joëlle Welfring betreurt het dat in de biologische landbouw een concept pas na een jaar analyses kan worden vastgesteld: "Ik denk dat we kunnen leren van landen waar ze proactiever werken. Er zijn onafhankelijke agentschappen die bedrijven die willen omschakelen dynamischer adviseren."

Consumentenbescherming
LSAP parlementslid en voormalig minister Paulette Lenert betreurt het dat consumentenbescherming niet langer deel uitmaakt van de opdracht van de nieuwe regering, maar ze is blij dat het nieuwe ministerie van Landbouw zich ook bekommert om voedsel: "Een voedselbeleid is belangrijk voor de toekomst van ons land. Maar consumentenbescherming had een ander soort erkenning verdiend. Ik hoop dat er de komende jaren meer praktische initiatieven zullen komen." Volgens minister Martine Hansen zal het ministerie zich uiteraard inzetten om consumenten te beschermen.

Bron: RTL