Afgelopen vrijdag 1 december zijn de tarieven van subsidies 2023 uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bekendgemaakt. De Rijksdienst voor ondernemen (RVO) maakte eerder dit jaar bekend met voorlopige tarieven te werken. De Staatscourant meldt dat vanwege
teveel animo voor het GLB, de bedragen van zowel de basispremie als de eco-regelingen worden gekort. De korting wordt relatief evenredig verdeeld over de verschillende hoogtes van de eco-regeling. Dit betekent dat biologische boeren met ruim 25% worden gekort!

Biologische boeren rekenden dit jaar met een basispremie van €220 per hectare en een gouden eco-regeling van €200 per hectare. Daarbij zou dan voor de eerste 40 hectare van het bedrijf nog €54 per hectare komen. In totaal dus een bedrag van €474 per hectare voor de eerste 40 hectare.

De voorlopige tarieven blijken een stuk lager (zie tabel). Voor biologische boeren vertaalt de inschattingsfout van het ministerie in een korting van 27%.

De biologische sector vindt het onbegrijpelijk dat de minister ervoor kiest om te korten op de premies, in plaats van de middelen aan te vullen. "Boeren moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. De landbouw staat voor diverse flinke uitdagingen. Met deze korting worden juist die boeren die het hardst op weg zijn om bij te dragen aan de uitdagingen in absolute zin het meest gekort. Daarnaast is dit zo ongeveer de enige manier waarop de overheid biologische boeren direct steunt. Het ministerie van LNV ondermijnt daarmee haar eigen streefdoel van 15% biologisch areaal in 2030", aldus Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis.

Laurens Nuijten, manager belangenbehartiging Bionext: "Juist op een moment dat de afzet van biologische producten moeizaam gaat, en de prijzen op het boerenerf flink tegenvallen, heeft de biologische sector een overheid nodig die naast haar komt staan. Landen om ons heen hebben de afgelopen jaren wél expliciete steun gegeven aan biologische boeren."

Volgens het Biohuis maakt belofte schuld. Daarom pleit zij voor een aanvulling van de tekorten vanuit de onderbesteding van de Rijksbegroting en een versnelde inzet op de budgetten die gereserveerd zijn voor de marktontwikkeling van biologisch.

Voor meer informatie:
Biohuis
info@biohuis.org
www.biohuis.org