In hoeverre kan en mag men sleutelen aan de genetische bouwstenen van gewassen? Deze en andere vragen komen aan bod in de nieuwe podcast 'CRISPR-Cas: bruggen bouwen tussen wetenschap en samenleving' van Wageningen University & Research (WUR). In de podcast delen Wageningse wetenschappers hun inzichten over de kansen en risico's van de nieuwe revolutionaire precisietechniek CRISPR-Cas bij het aanbrengen van veranderingen in het DNA van landbouwgewassen. Onder leiding van podcastmaker Monica Lam gaan de onderzoekers dieper in op de vraag waar de grenzen van de toepassing van deze techniek liggen.

Wat is CRISPR-Cas?
CRISPR-Cas stelt wetenschappers in staat om specifieke genen te bewerken, te repareren, toe te voegen of te verwijderen. Het is als het knippen en plakken in een tekstbestand, maar dan in organismen. De techniek biedt artsen kansen bij het genezen van erfelijke ziektes. Tegelijk kan CRISPR-Cas ook als plantveredelingstechniek gebruikt worden, en zo bijdragen aan de ontwikkeling van landbouwgewassen die beter bestand zijn tegen ziektes. Dit kan boeren in staat stellen wereldwijd meer voedsel te produceren, en tegelijk het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verlagen.

Waarom is CRISPR-Cas dan omstreden?
In landen zoals de VS en Argentinië is het gebruik van CRISPR-Cas en vergelijkbare technieken voor het verbeteren van gewassen al toegestaan, maar in Europa gelden strenge regels. De Europese Commissie wil deze regels versoepelen, maar er is ook weerstand. Tegenstanders wijzen erop dat er onbedoeld bijwerkingen kunnen zijn die nadelige gevolgen hebben voor natuur en milieu. De technologie roept ook ethische vragen op. Hoe ver mag de mens gaan met het aanpassen van organismen? Komt er niet te veel macht te liggen bij grote bedrijven? Hebben we als consument straks nog wel de keuze om voedsel te consumeren dat niet genetisch is bewerkt? En zijn zaden en stekjes straks nog wel te betalen voor boeren in ontwikkelingslanden als overal patenten op zitten?

Dialoog
Microbiologen, planten- en sociale wetenschappers van Wageningen University en Research bespreken in de podcast ‘CRISPR-Cas: bruggen bouwen tussen wetenschap en samenleving’ de kansen en risico’s van CRISPR-Cas. Op deze manier willen zij bijdragen aan de maatschappelijke dialoog over deze techniek, en luisteraars in staat te stellen zich verder te verdiepen in het onderwerp.

De podcast verschijnt in een Nederlandse en in een Engelstalige versie en is hier te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.

Bron: WUR