Biologische boeren zijn verplicht om voor hun bedrijf een risicobeheersplan op te stellen. Daarnaast dient er per bedrijf een bedrijfsomschrijving te komen en een klachtenregistratieformulier. Deze strengere regelgeving is niet alleen verplicht voor boeren in omschakeling, maar ook bestaande biologische bedrijven dienen in 2024 een dergelijk plan in hun administratie te hebben. Tineke Hoekstra, juridisch adviseur bij Alfa. geeft hieronder wat meer toelichting:

Scherpere wetgeving
De reden van deze verscherpte wetgeving is om de betrouwbaarheid van biologische producten te versterken. Bij een eventuele gebeurtenis op het bedrijf of met het product kunnen zodoende negatieve gevolgen voor je bedrijf beperkt worden doordat vooraf nagedacht is over maatregelen en risico's.

Het risicobeheersplan moet diverse onderdelen omvatten. Zo moeten alle mogelijke risico's op een bedrijf in kaart worden gebracht. Je moet bij alle bedrijfsprocessen langs om de diverse stappen te omschrijven. Ook de voorzorgsmaatregelen die je als bedrijf kunt uitvoeren om risico's te voorkomen of te verkleinen en een registratiesysteem moeten voldoende worden omschreven.

Voorbeeld risico/voorzorgsmaatregel
Enkele voorbeelden van risico's zijn het verwisselen van biologische en niet-biologische producten op je bedrijf of vermenging met gangbare producten door een vervuilde machine van een ingeschakelde loonwerker. En sta ook eens stil bij percelen van een gangbare buurman die grenzen aan jouw biologische perceel waardoor ze mogelijk besmet kunnen worden met niet-toegestane stoffen.

Als voorzorgsmaatregel kan je denken aan een verplichte ingangscontrole bij aflevering van zaaizaad of krachtvoerproducten voordat ze gebruikt mogen worden op je bedrijf. Het is van belang dat bij iedere constatering of vermoeden dat een ontvangen, geproduceerd of bereid product niet voldoet aan wet- en regelgeving dit direct gemeld wordt bij Skal. Het risicobeheersplan wordt uiteindelijk een flexibel document die jaarlijks onderhouden en waar nodig aangepast moet worden.

Voor meer informatie:
Tineke Hoekstra
Alfa
088 2532338
thoekstra@alfa.nl
www.alfa.nl