Op donderdag 30 november 2023 kondigde het Franse ministerie van Landbouw aan bijna 34 miljoen euro extra steun vrij te maken voor biologische landbouwers in moeilijkheden.

Dit bedrag komt bovenop de 60 miljoen euro die deze zomer door het ministerie van Landbouw is toegewezen, en zal het mogelijk maken om alle claims van biologische producenten die aanzienlijke economische verliezen hebben geleden, te honoreren. Een voorschot van 76% zal begin december worden uitbetaald, in afwachting van goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie.

De totale aanvragen bedroegen 94 miljoen euro. Het Franse ministerie van Landbouw heeft besloten 34 miljoen euro extra toe te kennen om alle betrokken producenten te steunen. Begin december zal aan alle bedrijven die in aanmerking komen voor steun, na onderzoek van hun aanvragen, een voorschot worden betaald dat overeenkomt met 76% van het totale steunbedrag. Het saldo van de steun wordt uitbetaald zodra de Europese Commissie de verhoging van het budget heeft goedgekeurd. "Deze aanzienlijke extra steun voor de biologische sector toont de voortdurende inzet van het ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit om het biologische productiepotentieel van Frankrijk te behouden na de huidige moeilijkheden veroorzaakt door een daling van de vraag," aldus het persbericht van het ministerie.

De regering heeft ook toegezegd om de communicatiemiddelen van l'Agence bio en de inter-professionele organisaties "aanzienlijk" te versterken, en om "zo snel mogelijk" de Egalim-doelstellingen te bereiken voor openbare cateringvoorzieningen, die een doel stellen van 50% voor de aankoop van duurzame kwaliteitsproducten, waarvan 20% biologisch, tegenover 14% nu.

In de Nationale Biodiversiteitsstrategie 2030, die op 27 november werd onthuld, is de doelstelling opgenomen om in 2030 21% biologische landbouwgrond te gebruiken. Eind 2022 was dat nog 10,7%.

Bron: Pleinchamp

Foto: Dreamstime