In een gezamenlijke open brief doen retailers uit Duitsland en Oostenrijk een beroep op de Europese Commissie en het Europees Parlement om bij de geplande deregulering van gmo's keuzevrijheid, "gmo-vrije" en biologische landbouw en stabiele voedselprijzen te garanderen.

Deregulering gentechnologie dreigt voedsel duurder te maken
In de brief waarschuwen onder meer Rewe Group, Tegut, Hofer en Spar Austria voor extra kosten in de voedselproductie als gevolg van de huidige GMO-plannen van de EU-Commissie, ten eerste als gevolg van hogere kosten om de GMO-vrije status te behouden en ten tweede als gevolg van octrooien op "nieuwe GMO-planten". Beide dreigen de voedselprijzen voor consumenten op te drijven.

Ongebruikelijk eenstemmige oproep van de retailers
"De EU Commissie en Europarlementariërs moeten deze dringende, ongewoon eenstemmige oproep van de retail serieus nemen. De tot nu toe geplande deregulering zou de economische en consumentenbelangen massaal schaden. Met de dreiging van voedselprijsstijgingen is tot nu toe nauwelijks rekening gehouden - maar het is absoluut noodzakelijk dat dit gebeurt voordat dergelijke verstrekkende wetten worden aangenomen," aldus Alexander Hissting, directeur van de Duitse Vereniging voor Voedsel zonder Genetische Modificatie (VLOG).

De belangrijkste eisen van de retailers aan de Europese Commissie en het Europees Parlement:
- Keuzevrijheid voor consumenten moet behouden blijven
- Biologische landbouw moet verder worden gestimuleerd en niet bedreigd
- Vooral belangrijk in tijden van hoge inflatie: de stabiliteit van de voedselprijzen mag niet in gevaar worden gebracht door nieuwe regelgevende maatregelen, waardoor de inflatie opnieuw wordt aangewakkerd.
- De onduidelijke juridische situatie met betrekking tot patentrecht moet vooraf uitgebreid worden onderzocht in een effectbeoordeling voordat een dergelijke verstrekkende wetstekst Europees recht wordt.

De gezamenlijke open brief aan de EU-Commissie en het Europees Parlement wordt gesteund door de Rewe Group (waaronder de levensmiddelenmarkten Rewe, Penny en Billa in Duitsland, Oostenrijk en andere Europese landen), Tegut, en in Oostenrijk Hofer, Spar, UniGruppe (met Unimarkt, Nah & Frisch en Land lebt auf), Denn's BioMarkt, Sutterlüty Ländlemarkt en de Oostenrijkse winkeliersvereniging.

Bron: VLOG