Tijdens een online persconferentie gisteren riep Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe, leden van het Europees Parlement en lidstaten op om de keuze van de biologische sector om geen gebruik te maken van nieuwe genomische technieken (NGT's) te respecteren en het verbod op het gebruik van NGT's in de biologische productie, zoals vastgelegd in het voorstel van de Commissie, te handhaven.

Bernard Lignon, bestuurslid van IFOAM Organics Europe en sectorvertegenwoordiger voor verwerking en handel, riep beleidsmakers op om volledige traceerbaarheid van het gebruik van NGT's in de productieketen en de mogelijkheid voor coëxistentiemaatregelen op nationaal niveau in het wetgevingsvoorstel op te nemen.

Jan Plagge: "In juni stemde de overgrote meerderheid van de Europese biologische beweging om GGO-vrij te blijven, zoals blijkt uit het voorstel van de Commissie. Het zou schokkend zijn als Europarlementariërs zouden besluiten om het verbod op NGT's in de biologische productie te schrappen en het gebruik van NGT's op te leggen aan alle producenten in Europa, biologisch of niet. Het vrijstellen van bepaalde NGT's van risicobeoordeling en traceerbaarheid zou belangrijke gevolgen hebben voor de voedselproductiesector in Europa, veel verder dan de biologische markt, en deze discussies moeten niet worden overhaast, noch in het Europees Parlement, noch tussen de lidstaten in de Europese Raad."

Bernard Lignon: "Transparantie en traceerbaarheid van NGT's zijn essentieel voor telers en boeren, maar ook voor verwerkers, retailers en consumenten. We roepen de leden van het Europees Parlement en de lidstaten op om traceerbaarheid van NGT's in de hele productieketen op te nemen, evenals de mogelijkheid voor lidstaten en regio's om coëxistentiemaatregelen te nemen om conventionele en biologische marktdeelnemers te beschermen tegen stuifmeelstromen en besmetting."

Het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft zijn wil uitgesproken om in de Raad van Ministers op 10-11 december tot een algemene oriëntatie te komen, met voorbereidende vergaderingen die volgende week gepland zijn. De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement zal naar verwachting stemmen over haar advies in de week van 11 december, terwijl de onderhandelingen over compromisamendementen zijn begonnen in de Commissie milieubeheer van het Parlement, waarbij de rapporteur van plan is om op 11 januari in de commissie te stemmen. De stemming in de plenaire vergadering van het Parlement is pas een week later gepland, rond 15 januari.

Bron: IFOAM Organics Europe