Tholen - Het Food&Agri fonds van Anders Invest deed de afgelopen jaren haar intrede in de AGF-sector door een belang te nemen in onder meer Service2Fruit en Eosta. Met de bedrijfsnaam laat de investeerder zien dat het een heel andere benadering kiest dan andere private equity-partijen in de markt. "Wij zijn niet gericht op exits, wij zijn een evergreen fonds. Dat zorgt ervoor dat we rustig aan een bedrijf kunnen bouwen en op lange termijn waarde kunnen toevoegen", vertelt Jurjen van der Werf, Investment Manager van het Food &Agri Fonds.

Wat is de achtergrond van Anders Invest?
"Anders Invest is acht jaar terug opgericht door zes partners, die een gemeenschappelijke visie hadden dat het investeren anders moest. Zij deelden de waarden van wederkerigheid, duurzaamheid en transparantie. Sinds de oprichting in 2014 zijn vier investeringsfondsen opgezet met een totaal volume van ondertussen bijna 500 miljoen euro. Ze zijn begonnen met een industriefonds, waarbij ze voor de lange termijn investeerden in Nederlandse mkb-bedrijven in voornamelijk de maakindustrie. Daar zijn tussen 2017 en 2019 twee vastgoedfondsen bijgekomen voor zorgwoningen en commerciële huurwoningen. In 2021 is gestart met het Food & Agri-fonds en daar ben ik voor komen werken."

Wat maakt Anders Invest anders?
"We zijn een langetermijninvesteerder. Normaliter zijn private equity-achtige partijen erg bezig om toe te werken naar een exit. Vaak heeft zo'n fonds een maximale looptijd van zeven tot tien jaar. Wij zijn niet gericht op exits en houden bedrijven zo lang mogelijk in ons portfolio, dat kan ook 10 of 20 jaar zijn. Wij investeren in vaste relaties en langdurige, duurzame exploitaties. Dat sluit erg aan bij de wens van onze investeerders. Wij halen namelijk geen geld op bij institutionele beleggers, maar het kapitaal wordt verschaft door ruim 450 ondernemende investeerders, family offices en het fondsmanagement zelf. Die langetermijninvestering is een belangrijke drijver van ons succes. Wij denken dat als je fundamenteel waarde wilt toevoegen, een langetermijnvisie nodig hebt. Met name in ons industriefonds zie je dat bedrijven waar wij aan boord stappen, vaak familiebedrijven zijn, die denken eerder in generaties dan in een periode van een paar jaar. Wij zullen als het een periode moeilijk gaat dan ook niet keihard gaan bezuinigen of aansturen op een faillissement, maar volop de schouders eronder zetten om de zaak weer recht te trekken."

Hoe zit het met het rendement van het fonds?
"We hanteren een rendement dat past bij een langetermijninvesteerder. Onze investeerders krijgen als ze niet uitstappen, hun inleg niet direct terug, maar krijgen dividendrendement, inclusief waardestijging van de aandelen. Die aandelen kunnen worden overgedragen aan andere investeerders. De aandelen in het fonds worden meer waard. Zo realiseren we met ons industriefonds een bovengemiddeld hoog rendement. Bovendien willen we dat bedrijven naast het financiële rendement ook impactrendement realiseren."

Groepsfoto tijdens ondertekening overname Service2Fruit.

Hoe doen jullie dat?
"Als we bij bedrijven aan boord zijn, formuleren we naast de financiële en operationele doelstellingen ook impactdoelstellingen. Dat doen we aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG's), zoals ze zijn geformuleerd door de Verenigde Naties. Samen met het Managementteam maken we een plan om impactrendement te maken rond een thema wat het na aan het hart ligt. Dat kan bijvoorbeeld een duurzame verpakking, het welzijn van de medewerkers of het verduurzamen van het productieproces zijn. Daar maken we een plan voor wat aan de aandeelhouders wordt gepresenteerd. Aan het eind van het jaar kijkt een onafhankelijke commissie of de plannen zijn gehaald en daar zitten ook consequenties aan vast. Als maar de helft van de doelstellingen zijn gehaald, gaat de fondsbonus ook door de helft en wordt het bedrag herinvesteerd in een ander impactdoel. Zo ondervangen we het risico van greenwashing en proberen we écht impact te maken."

In welke food- en agribedrijven zijn jullie geïnteresseerd?
"De food- en agrisector staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Daar is een transitie voor nodig op vele vlakken om te komen tot duurzamer, eerlijker en gezonder geproduceerd voedsel, denk aan thema’s rond eiwittranisitie, maar ook regeneratieve landbouw. We investeren in bedrijven die al in zo'n transitie zitten of de potentie hebben om die transitie te maken. Onze investeringsstrategie is van farm-to-fork en we zitten in feite in de hele keten, behalve helemaal aan het begin en eind. Zo zullen we niet snel grondposities verwerven en investeren we ook niet in de retailkant, maar alles wat ertussen zit is voor ons interessant. Je ziet in de agrifoodsector een grote druk op de boeren en telers vanwege hun footprint. Dankzij onze investering zetten we in op een efficiëntere en duurzame wijze van voedselproductie, waarbij er ook een mooie toekomst is voor de primaire producent."

Hoe komt zo'n acquisitie tot stand, ofwel van wie komt het initiatief?
"In onze markt heb je vaak te maken met brokers. Dit zijn makelaars met veel contacten binnen de bedrijven en als die hun onderneming willen verkopen, schrijven ze investeerders aan. Wij doen daar soms ook aan mee, maar deze werkwijze heeft niet onze voorkeur. Wij vinden namelijk dat als een bedrijf geïnteresseerd is in verkoop, dat ze daarvoor ook bewust voor Anders Invest zouden moeten kiezen. Daarom zien we dat verreweg de meeste investeringen uit ons eigen netwerk komen. Bij voorkeur nemen we een meerderheid in een bedrijf, maar het gebeurt ook dat we starten met een minderheid, waarbij ons aandeel na verloop van tijd wordt uitgebreid."

Hoe blijkt jullie betrokkenheid als investeerder?
"We zijn geen partij die één keer per jaar langskomt om te horen wat de resultaten zijn. We zijn zeer hands-on en nauw betrokken met de strategie. In de praktijk komen we eerder twee tot vier keer per maand bij een bedrijf langs, waarbij we een klankbord zijn voor MT en directie."

Met Eosta, maar ook Prograin Organic, Organic Flavour Company en Horizon hebben jullie veel biologische bedrijven in jullie portfolio. Heeft die sector het niet lastig?
"Het klopt dat het eerste wat consumenten doen bij economische onzekerheid is terugschakelen naar goedkopere conventionele producten. Wij geloven echter dat dit maar een tijdelijke shock is. In de basis zien we de biologische markt als een groeimarkt, waar de groei gedreven wordt door meer bewustzijn van de consument rondom gezond en duurzaam eten. Daarom zijn we positief over de langere termijn en verwachten dat die negatieve shock ook weer zal normaliseren. Verder zien we ook dat de huidige manier waarop het meeste voedsel wordt geproduceerd niet toekomstbestendig is als het gaat om klimaat en bodemkwaliteit. Biologisch is niet de heilige graal, maar wel een van de oplossingsrichtingen. Dat gezegd hebbende, we zijn geen biologisch fonds en investeren ook in conventionele bedrijven met een mooi bedrijfsmodel en potentieel voor verduurzaming."

Waarom kwamen jullie uit bij Service2Fruit?
"Het online handelsplatform Service2Fruit disrupteert de markt door volledige transparantie te bieden waardoor vraag en aanbod elkaar vrij beïnvloeden en er een correcte prijs ontstaat voor kopers en verkopers. Daarmee zijn ze onderscheidend in een zeer ontransparante markt. Het heeft me echt verbaasd hoe diffuus die hardfruithandel in elkaar steekt met onder meer commissionairs die naar de telers toegaan en onduidelijke prijsafspraken maken, waardoor vaak de teler aan het kortste eind trekt en het minste verdient aan de verkoop van zijn fruit. Service2Fruit heeft gezorgd voor transparantie in de keten en is daarin leidend. Zo is het platform bij Conference-peren vaak prijszetter en wordt niet zelden de hoogste telersprijs gebeurd via het platform. We zien daarom grote mogelijkheden in het opschalen naar andere product-marktcombinaties, want deze problemen spelen niet alleen in het hardfruit. Daarom zijn we volop met andere partijen in gesprek om te kijken in welke productgroepen er behoefte is aan een nieuwe manier van handel."

Zijn jullie puur gericht op de Nederlandse markt?
"Zeker niet, zo hebben we ook al geïnvesteerd in Prograin Group, een Moldavische onderneming en actief in het sourcen, verwerken en verkopen van biologische zaden, granen en peulvruchten. De inslag van deze producten vindt plaats op twee locaties in Moldavië, Floresti en Giurgiulesti. Daar worden de producten verwerkt en verkoop klaar gemaakt en op transport gezet naar met name West-Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in de hoofdstad Chisinau. De onderneming is in 2015 opgericht door de huidige CEO, de heer Spartac Chilat, en heeft inmiddels in samenwerking met regionale telers ruim 6000 hectare getransformeerd van conventionele naar biologische landbouw. Het is de doelstelling om de komende 10 jaar het biologisch arsenaal ieder jaar met 20% te laten groeien. De transitie van conventioneel land naar biologisch neemt drie jaar in beslag en is daarom kapitaalintensief. Eerder dit jaar hebben we ook een meerderheidsbelang verworven in Gebana Brasil, actief in de productie en verwerking van biologische, niet genetisch gemodificeerde, soja, granen en zaden. Met deze investering verwachten we verder een positie te bouwen in Zuid-Amerika op basis waarvan we andere investeringskansen zullen krijgen in deze regio. We werken aan een gediversifieerd portfolio met onder meer soja, granen, noten, zuidvruchten, aardappelen, groenten en fruit. Als gevolg van de klimaatverandering en volatiele opbrengsten is diversificatie een must."

Wat zou je zeggen tegen bedrijven die open staan voor verkoop?
"Bel gerust! En denk naast het bedrag dat je wilt krijgen vooral ook goed na over het type investeerder dat je aan boord haalt. Er zijn helaas te vaak voorbeelden in de markt dat een ondernemer zijn bedrijf aan een partij verkoopt, waar hij na een paar jaar spijt van heeft omdat er bijvoorbeeld keihard wordt gesneden in het personeelsbestand. Denk niet alleen aan de zak met geld, maar ook aan wat je wilt nalaten en waarom!"

Dit artikel verscheen eerder in editie 10, 37e jaargang van Primeur. Zie hiervoor www.agfprimeur.nl.

Voor meer informatie:
Jurjen van der Werf
Anders Invest
Andersteinweg 2
3953 BA Maasbergen
085 4019312
jvanderwerf@andersinvest.nl
www.andersinvest.nl