De Vlaamse appeltelers, biologische vlees- en pluimveehouders en producenten van geitenmelk mogen in de loop van januari 2024 de uitbetaling verwachten van de Europese crisissteun. De Vlaamse regering keurde eerder de regeling goed, waardoor de crisismiddelen al in januari uitbetaald kunnen worden. De totale crisissteun bedraagt 1.812.484 euro. De ene helft van de crisissteun is bestemd voor de appeltelers, de andere helft van het bedrag wordt verdeeld onder de biologische vlees- en pluimveehouders en producenten van geitenmelk.

De gestegen voeder- en energiekosten, die zich niet vertalen in hogere verkoopprijzen, zijn de voornaamste verklaring voor de verslechterende bedrijfsresultaten in de melkgeiten- en biologische veehouderij. Ook de appelsector heeft het moeilijk, omdat de Belgische appelen moeten opboksen tegen goedkopere appels uit de Oost-Europese lidstaten.

Biologische vlees- en pluimveehouders komen in aanmerking voor crisissteun als ze als actieve landbouwer gedurende 2022 vijf stuks rundvee, tien varkens, twintig schapen of geiten of vijftig kippen hielden. Producenten van geitenmelk komen in aanmerking als ze als actieve landbouwer gedurende 2022 minstens vijftig geiten hielden. Appeltelers ontvangen crisissteun als ze het referentiejaar 2023 als actieve landbouwer minstens over 1 hectare appelbomen beschikken.

Het Departement Landbouw en Visserij zal nagaan welke landbouwers aan de voorwaarden voldoen en het steunbedrag berekenen voor elke landbouwer. Op deze wijze kan het departement de steun toekennen zonder aanvraagprocedure, en dus de administratieve lasten voor de landbouwers tot het minimum te beperken.

Bron: Departement Landbouw en Visserij