"Biologische landbouw kan een grote bijdrage leveren aan de opgaves op gebied natuur, klimaat, water en biodiversiteit", aldus Gerard Migchels, die hier vanuit de WUR onderzoek naar gedaan heeft; maar wat is er nodig om te zorgen dat dit daadwerkelijk mogelijk wordt en dat de biologische landbouw haar voortrekkersrol kan blijven spelen? Dit was het onderwerp wat afgelopen donderdag 23 november tijdens de Brabantse Bioboerendag in een groep van meer dan 75 deelnemers besproken is.

Het thema van de Brabantse Bioboerendag was 'Biologische landbouw, voortrekker voor innovatie'. Aanwezig waren onder meer gedeputeerde Marc Oudenhoven, meer dan 60 Brabantse biologische boeren, technologieleveranciers, bodemspecialisten, wetenschappers en medewerkers van Provincie en LNV.

Er kwamen verschillende aandachtspunten op tafel:

  • Meer zekerheid voor biologische boeren in de gebiedsgerichte aanpak.
  • Toegang tot grond.
  • Meer kennisontwikkeling en -verspreiding.
  • Technologieontwikkeling om knelpunten op te lossen en natuurlijke processen te ondersteunen.
  • En natuurlijk veel aandacht voor uitbreiding van de markt.

"Hiervoor worden al verschillende stappen gezet. Provincie Brabant heeft een ambitie van 15% biologisch in 2030 en een uitvoeringsplan tot en met 2023 om hier uitvoering aan te geven waar al deze onderwerpen in staan. LNV heeft budgetten voor markt- en kennisontwikkeling. Een marktcampagne moet binnenkort starten volgens Henk Offringa", vertelt Marjon Krol, projectleider bij ZLTO.

"We zijn natuurlijk erg benieuwd wat deze partijen verder gaan doen. In ieder geval was het een goede kennismaking voor de Gedeputeerde met een levendige sector, die om vervolg vraagt. Een vervolg waar we samen de schouders onder moeten zetten."

Achtergrond Brabantse Bioboerendag
De Brabantse Bioboerendag is een initiatief waarmee de provincie Noord-Brabant het contact tussen biologische boeren onderling wil uitbouwen en ondersteunen. Het gaat om een jaarlijks evenement, dat onderdeel uitmaakt van het 'Uitvoeringsplan Biologische Landbouw 2023' van de provincie.

Voor meer informatie:
Marjon Krol
ZLTO
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
06 53363937
marjon.krol@zlto.nl
www.zlto.nl