Een breed consortium van onderzoekers en maatschappelijke partners ontvangt bijna 3,5 miljoen euro voor onderzoek met als doel kennisleemtes op te vullen over de relatie tussen klimaatverandering en biodiversiteit. De financiering komt vanuit het programma Klimaat en Natuur van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

NWA-programma Klimaat en Natuur
Klimaatverandering zal in toenemende mate een effect hebben op de kwaliteit van de natuur. Het is belangrijk om integrale en duurzame oplossingen en strategieën na te streven die de onderliggende oorzaken aanpakken en bijdragen aan biodiversiteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, alsook aan sociale waarden als rechtvaardigheid, welvaart, en welzijn.

Het doel van het programma is om bestaande kennisleemtes op te vullen over de volgende drie deelvragen:

  1. Hoe beïnvloeden veranderingen in klimaat en natuur elkaar;
  2. wat zijn de effecten van bestaande maatregelen op klimaat, natuur en samenleving, en;
  3. welke sociale, politieke en institutionele obstakels beïnvloeden de implementatie van opties en strategieën en hoe kunnen deze worden weggenomen?

Het NWA-programma Klimaat en Natuur is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Bron: NWO