De verkiezingen in Nederland hebben gisteren voor een relatief grote verrassing gezorgd. PVV is met afstand de grootste partij van Nederland geworden met 37 zetels. GroenLinks-PvdA en VVD volgen met 25 en 24 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract (NSC) lijkt de Tweede Kamer binnen te komen met 20 zetels. De BBB van Caroline van der Plas staat vooralsnog op zeven zetels. Veel organisaties roepen op tot een snelle en soepele formatie. Binnen de bio-branche maakt de verkiezingsuitslag ook veel los. Zo geeft Michaël Wilde (directeur Bionext) aan dat hij zich zorgen maakt.

LTO roept op een stabiel kabinet te formeren: "Er rust nu een zware verantwoordelijkheid op partijen om tot een spoedige formatie van een kabinet te komen. Dat is voor veel groepen in de samenleving van groot belang, zeker ook voor boeren en tuinders. Er is grote behoefte aan realistisch en haalbaar beleid. LTO is verheugd dat verschillende partijen die agrariërs, het platteland en onze voedselvoorziening een warm hart toedragen fors in zetelaantal stijgen. We roepen partijen op om die verantwoordelijkheid te nemen en, naar wij hopen, snel een stabiel kabinet te formeren."

Bionext vreest vertraging landbouw- en voedseltransitie
Bionext-directeur Michaël Wilde reageert als volgt: "Ik vrees dat deze verrassende verkiezingsuitslag de urgente landbouw- en voedseltransitie niet zal versnellen. De klimaatcrisis, onze vervuilde watersystemen, bodemverarming, biodiversiteitsverlies, stikstof, zorgen rondom dierenwelzijn en de gezondheid van agrariërs; al deze thema's zijn niet verdwenen met deze verkiezingsuitslag. Als wij niet snel ingrijpen zullen de problemen alleen maar toenemen. Natuurlijk moeten wij afwachten hoe het reageerakkoord er uit gaat zien en wie in het nieuwe kabinet komt, maar ik maak mij wel zorgen. Er ligt natuurlijk wel een Biologisch Actieplan met bijbehorende budgetten maar het zou best kunnen dat een nieuw kabinet hierin een minder actieve rol gaat spelen. Het is cruciaal om daarom nog nadrukkelijker met de gehele sector de samenwerking op te zoeken met maatschappelijke partners, marktpartijen en provinciale overheden. Wij moeten namelijk door, er is geen andere keus."

CBL wil snelle formatie
Stabiliteit en duidelijkheid zijn de komende formatieperiode van belang. Dat benadrukt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. De branchevereniging van supermarkten en foodservicebedrijven feliciteert alle (op)nieuw gekozen volksvertegenwoordigers en ziet de noodzaak van een stabiel kabinet om Nederland de komende jaren verder vooruit te helpen.

De supermarkt- en foodservicebranche constateert een verdeeld politiek landschap, maar benadrukt het cruciale belang van een stabiel kabinet om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Thema's zoals bestaanszekerheid, ondernemersklimaat, het bevorderen van een gezonde leefstijl, de energietransitie en duurzame ketensamenwerking vereisen een duidelijke en langdurige aanpak van zowel overheid als bedrijfsleven. Het CBL hoopt daarom op een spoedige formatie die concrete en stabiele oplossingen kan bieden voor ketenpartijen, ondernemers en consumenten.

Het CBL vindt het noodzakelijk dat het aankomende kabinet zal kiezen voor lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring voor ondernemers. De supermarkt- en foodservicebranche is bereid te investeren in de toekomst, maar wordt hierin belemmerd door toenemende regeldruk en bureaucratie. De branchevertegenwoordiger benadrukt het belang van een gezond ondernemersklimaat en spoort de nieuwe Tweede Kamer aan om nu te kiezen voor een verlichting van de lasten voor bedrijven.