Een meerderheid in het Europees Parlement heeft gisteren een voorstel van de Europese Commissie over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verworpen.

Het voorstel beoogde een halvering van het gebruik van pesticiden in 2030. Als onderdeel van de Europese Green Deal heeft de Commissie op 22 juni 2022 een verordening betreffende het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voorgesteld als onderdeel van een pakket maatregelen om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem van de EU te verkleinen. Na een debat op dinsdag 21 november stemden 299 Parlementsleden woensdag voor de verwerping van het voorstel, 207 steunden het voorstel en 121 leden onthielden zich van stemming.

Met deze stemming heeft het Parlement het voorstel van de Commissie verworpen en de eerste lezing afgesloten. De Raad moet nog steeds zijn eigen standpunt over het voorstel bepalen om te bepalen of het definitief wordt verworpen of terugkeert naar het Parlement voor een tweede lezing.

Reactie IFOAM
IFOAM Organics Europe reageert namens de biologische beweging als volgt:

IFOAM Organics Europe betreurt het onvermogen van het Europees Parlement om het eens te worden over een verordening voor de vermindering van pesticiden.

"Het afzwakken en verwerpen van de pesticidenverordening door het Europees Parlement is beschamend. Politici die beweren dat ze boeren verdedigen door te weigeren synthetische pesticiden te verminderen, houden zichzelf en het publiek voor de gek. Het gebrek aan politieke wil bij beleidsmakers om actie te ondernemen om pesticiden te verminderen maakt het nog duidelijker dat het ontwikkelen van biologische landbouw de beste manier is om de gezondheid van mensen en de natuur te beschermen tegen schadelijke pesticiden", zegt Eric Gall, adjunct-directeur van IFOAM Organics Europe.

Het wijdverbreide gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen vormt een aanzienlijke belasting voor de gezondheid van de Europese burgers en landbouwers in het bijzonder, meldt IFOAM EU. "Synthetische pesticiden zijn ook de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van vogels en insecten op het Europese platteland en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de vervuiling van onze wateren met giftige stoffen."

"Biologische landbouw is het bewijs dat het mogelijk is om voldoende kwaliteitsvoedsel te produceren zonder afhankelijk te zijn van synthetische pesticiden. De biologische aanpak van plantengezondheid is meestal gebaseerd op preventieve en indirecte agronomische maatregelen, zoals vruchtwisseling, om plagen en ziekten te beheersen, die indien nodig voor sommige gewassen kunnen worden aangevuld met biocontroleoplossingen zoals natuurlijke stoffen, waarvan de meeste gemakkelijk worden afgebroken in het milieu."