"In een wereld waar klimaatverandering en biodiversiteitsverlies ons dwingen om onze manier van leven te herzien, biedt biologische landbouw een alternatief. Met de groeiende zorg voor dierenwelzijn, het afwijzen van synthetische gewasbescherming en het omarmen van ecologische principes, vertegenwoordigt biologisch meer dan een keurmerk; het is een ethische keuze.

In Nederland streven we naar 15% biologisch landbouwareaal (Actieplan Biologisch ministerie LNV) – een ambitieus maar essentieel doel. Op dit moment is slechts 2% van onze voedselbesteding biologisch. Het groene blaadje (het keurmerk biologisch) is het tweede grootste keurmerk in bestedingen. Het laat zien dat de consument de weg naar biologisch al gevonden heeft, met AGF, zuivel en houdbaar als leidende categorieën.

Toch loopt het biologisch areaal terug. Hoe kunnen we de groei versnellen, vooral als de inflatie de consument terughoudend maakt? Wat mij betreft zetten we in op zoveel mogelijk sporen tegelijk: uitbreiding van het areaal, vergroting van het aanbod, en stimulerende consumentencampagnes. Supermarkten nemen het voortouw door hun biologische assortiment uit te breiden, waardoor biologisch bereikbaarder wordt.

Het is echter niet alleen een kwestie van beschikbaarheid, maar ook van bewustzijn. Verhalen vertellen en educatie zijn cruciaal. We moeten de echte kosten van voedselproductie benadrukken, waarbij true pricing kan helpen om de verborgen kosten voor gezondheid en maatschappij te onthullen. Als we de btw op biologische producten afschaffen, maken we een duidelijk statement: biologisch is niet langer een luxe, maar een noodzaak.

Zoals de gratis schoollunches en het stijgende minimumloon laten zien, kunnen we maatschappelijke veranderingen sturen. Dat zouden we dus ook moeten doen bij biologisch.

Biologisch zou niet langer de uitzondering moeten zijn, maar de regel. Samen kunnen we een toekomst smeden waarin duurzame productie, gezonde voeding, een eerlijke beloning voor producenten de grondbeginselen zijn van elk product in ons winkelmandje."

Suzanne van der Pijll – managing partner Schuttelaar & Partners

Voor meer informatie:
Suzanne van der Pijll
Schuttelaar & Partners
suzanne.van.der.pijll@schuttelaar.nl
www.schuttelaar.nl