Biologische Kwekerij Verhoeven deed dit jaar een grote ingreep om heftige buien beter te kunnen verwerken.

Klimaatbui in het voorjaar
Flink mis was het. In het vroege voorjaar van '23 viel er in één dag regen voor weken. Het water kon niet weg bij Kwekerij Verhoeven, alle slootjes liepen over, het waterbassin waarin al het vallende water naartoe stroomt om te bewaren voor droge tijden, liep zelfs over. En daardoor steeg het water op de kwekerij.

Water stond wel 10 centimeter hoog
De enorme bak aan regen bleef staan op de velden met potten met planten. Op sommige plekken stond het water tot wel tien centimeter hoog. Waardoor de planten met de hele wortelkluit dus in het water stonden.

Dat hield wel een halve dag aan. Tot kweker Casper besloot drastisch in te grijpen en een dijk van de kwekerij kapot te maken zodat de bizarre hoeveelheid water weg kon.

Kwekerij Verhoeven in het voorjaar. De planten staan buiten op een open veld. Foto: Sprinklr

Gigantische schade
In de maanden daarna zou blijken hoe groot de schade door deze 'klimaatbui' zou uitpakken. Doordat vlak na de heftige bui de vorst weer inviel, zouden veel planten sterven. Een helemaal doordrenkte wortelkluit die bevriest: daar kunnen de meeste jonge planten niet tegen. Duizenden planten heeft Kwekerij Verhoeven op de composthoop moeten gooien. Een gigantische kostenpost.

Dit voorjaar was bovendien al uitdagend op de kwekerij, met personeelstekorten en jullie vraag die echt fantastisch hoog bleek. Wekelijks toog er een groepje Sprinklr-medewerkers naar de kwekerij om de handen uit de mouw te steken. Alles voor bio!

Medewerkers uit het pakhuis van Sprinklr gingen elke week helpen om de schade in te halen bij Kwekerij Verhoeven. Foto: Sprinklr

Klimaatbestendig
Steeds heftigere buien, dat is de voorspelling. En hoewel we allemaal zo hard werken aan biologische kweek om de wereld beter te maken, moeten we toch onder ogen zien dat het klimaat rap verandert. En moeten we ons daarop aanpassen. Zowel in de tuin als op de kwekerij.

Slootjes en een wadi
Daarom heeft Kwekerij Verhoeven dit jaar meteen een grote ingreep gedaan in de waterhuishouding. Enorme buien kunnen nu afgevoerd worden door een nieuw gegraven systeem van slootjes dat afwatert in het natuurgebied naast de pottenvelden, dat ook in eigendom en beheer is van de kwekerij. Goed om te weten, de kwekerij zelf is 2 hectare, het natuurgebied is 5 hectare!

De nieuwe afgegraven infrastructuur van slootjes stroomt gelijk vol. Foto: Sprinklr

2000 kuub water
De infrastructuur van slootjes zorgt er eerst voor dat het vallende water verzamelt wordt voor droge tijden, omdat de kwekerij zoveel mogelijk bewatert met regenwater.

Valt er in één bui veel meer dan verwerkt kan worden, vloeit het af naar het natuurgebied waar een natte zone is gemaakt, in feite een enorme wadi. Hier kan nu zo'n 1000 kuub aan water opgevangen worden. Met het bestaande waterbassin erbij en alle slootjes, kan er op de kwekerij nu 2000 kuub regenwater worden opgevangen. Geen natte voeten meer!

Aan het einde van de waterweg vormt zich dan een lager gelegen poel waar reeën kunnen komen drinken. De eerste afdrukken van hoeven zijn al gespot! Foto: Sprinklr

Bereid je eigen tuin ook voor op heftige buien
Ook thuis kun je ingrepen doen zodat je waterhuishouding past bij het veranderende klimaat: heftigere buien, langere periodes van droogte. Met een wadi reguleer je de waterhuishouding in je tuin: je gebruikt de buien die vallen optimaal voor je tuin. En als er veel valt, is er een veilige plek waar het water samen kan stromen zonder dat het schade aanricht. Met de juiste beplanting wordt het ook een klein, druk leefgebiedje in je tuin!

Bron: Sprinklr