Duitsland wil 30 procent biologische landbouw bereiken tegen 2030. Om dit te bereiken moet het aandeel biologisch land bijna verdrievoudigen. Er is dus ook meer biologische consumptie nodig. De federale minister van Landbouw, Cem Özdemir, wil dit nu bereiken met een campagne. Deskundigen van FiBL hebben het federale ministerie van Voedsel en Landbouw ondersteund met een rapport. Het geeft antwoorden op de belangrijkste kritiekpunten op de biologische strategie.

De Duitse regering wil een 'landbouw die klaar is voor de toekomst'. Deze moet economisch levensvatbaar zijn voor boeren en recht doen aan de planetaire grenzen op het gebied van biodiversiteit, water en klimaat. De wetenschappelijk goed gedocumenteerde effecten van biologische landbouw, zoals de prestaties op het gebied van biodiversiteit, zijn hiervoor geschikt. In 2030 moet 30 procent van het Duitse landbouwareaal biologisch worden bebouwd. Jürn Sanders, voorzitter van FiBL Europa, en het rapport van FiBL experts geven antwoorden op de belangrijkste punten van kritiek op deze strategie.

Biologische landbouw verhoogt de biologische diversiteit en functionele biodiversiteit - zowel op het veld als in het hele landschap. Biologische landbouw verbetert zo belangrijke ecosysteemdiensten zoals natuurlijke bestuiving of plaagregulering. (Grafiek: FiBL)

Het antwoord op lagere opbrengsten is een andere consumptie
Biologische landbouw levert gemiddeld 10 tot 40 procent lagere opbrengsten op. Daarom leidt meer biologische landbouw ook tot meer import, zo luidt een veelgehoorde kritiek. "Simpelweg meer importeren heeft natuurlijk geen zin", zegt Jürn Sanders, voorzitter van het directoraat bij FiBL Zwitserland. "Er zijn veel zinvollere maatregelen. Als we voedselverspilling halveren en half zoveel dierlijk voedsel consumeren, dan hoeven we de biologische landbouw en de voordelen daarvan niet op te geven." Deze twee maatregelen zullen landbouwgrond vrijmaken. In Europa wordt nog steeds 30 procent van het voedsel verspild als afval en 40 procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van diervoeder.

Het halveren van de vleesconsumptie en voedselverliezen zou 1/7 van de landbouwgrond in Duitsland vrijmaken die momenteel wordt gebruikt voor het verbouwen van diervoeder. (Grafiek: FiBL; gegevens: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft BMEL en Wirz, 2017)

Het antwoord op hogere prijzen is kostentransparantie
Biologisch is te duur, dus de verkoop zal nooit hoog genoeg zijn - deze kritiek is volledig terecht. Wat wordt daarbij vergeten? Ten eerste hangt het ervan af wat je vergelijkt: biologische producten kunnen zeker goedkoper zijn dan merkproducten. En ten tweede is het helaas zo dat conventioneel voedsel vaak te goedkoop is. Ze zouden eigenlijk duurder zijn dan biologische producten: De nevenschade die de landbouw in Duitsland tegenwoordig veroorzaakt, leidt tot kosten van in totaal ongeveer 90 miljard euro per jaar, die door het grote publiek worden gedragen. Deze worden berekend op basis van de gevolgen van het verlies aan biodiversiteit, de soms slechte waterkwaliteit en grondwaterverontreiniging of het verlies aan vruchtbaarheid van de bodem. "Hier bieden de uitgebreide richtlijnen van de biologische landbouw een uitstekende basis voor een koerswijziging in de landbouw," zegt Jürn Sanders. "Biologische landbouw is een vorm van landbouw die efficiënt gebruik maakt van onze hulpbronnen zonder de planetaire ecologische grenzen te overschrijden."

Biologisch hoeft niet duurder te zijn voor kwaliteitsbewuste consumenten. Een winkelmandje met conventionele merkproducten kan zelfs duurder zijn dan het vergelijkbare biologische assortiment, zoals de vergelijking van het bedrijf Netto laat zien. (Grafiek: FiBL; gegevens: Netto, juli 2023)

Bron: FiBL