De Duitse minister van Voedsel en Landbouw, Cem Özdemir, presenteerde gisteren de nationale strategie voor 30 procent biologische landbouw en voeding tegen 2030. Dat doel hebben de regeringspartijen in het regeerakkoord vastgesteld. Nu wordt duidelijk hoe de minister dat doel wil bereiken.

30 maatregelen
Met 30 specifieke maatregelen is het de bedoeling om de biologische landbouw en voedselindustrie duurzaam te versterken - langs de hele waardeketen van de inputmarkten tot productie, verwerking, handel en voeding. De strategie is ook gericht op het versterken van de biologische verwerking, het mogelijk maken van meer biologisch voedsel in de horeca en het vergroten van de kennis over biologische landbouw bij het grote publiek en in beroepsopleidingen. Dit moet landbouwbedrijven in staat stellen bredere verkoopkanalen en een nog betere acceptatie voor hun biologische landbouwproducten te vinden. Ook onderzoek, kennisoverdracht en de beschikbaarheid van gegevens over biologische landbouw en voedselproductie komen aan bod. Zo kunnen biologische bedrijven hun innovatiepotentieel maximaliseren. Last but not least moeten bureaucratische hindernissen worden weggenomen en moet het financieringskader worden uitgebreid. Dit zal de overstap naar biologisch aantrekkelijker maken en het behoud van de biologische norm de moeite waard maken.

Foto: BMEL

Minister Özdemir benadrukt: "Het is belangrijk voor ons dat de biologische strategie 2030 praktisch is en gericht op de behoeften van alle belanghebbenden, van boeren tot het grote publiek. Daarom is de strategie ontwikkeld in een breed participatieproces met boeren, bedrijven, wetenschap en de deelstaten. Veel deelstaten hebben al hun eigen biologische programma's; Beieren, bijvoorbeeld, wil tegen 2030 30 procent van zijn land biologisch bewerken. De nationale biologische strategie zal ook deze programma's een impuls geven."

Enthousiast
Duitse biologische belangenorganisaties reageren tevreden op de plannen. Volgens Bioland komen alle noodzakelijke actiegebieden in de strategie aan bod. “Elke cent levert op verschillende manieren resultaat op voor de mensen in Duitsland: omdat we investeren in schoner water, gezondere bodems, meer biodiversiteit, dierenwelzijn, welzijn en klimaatbescherming. En dat is reden voor de belastingbetaler om blij te zijn, aangezien de hoge vervolgkosten in de milieusector in de toekomst zullen afnemen”, zegt Bioland-voorzitter Jan Plagge. Bij de presentatie van de biologische strategie berekende minister van Landbouw Cem Özdemir dat biologische landbouw tot 800 euro aan milieukosten per hectare kan besparen.

Implementatie is nog niet gegarandeerd
Nu gaat het erom dat de maatregelen uit de strategie ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Met het oog op krappe budgetten en de onenigheid van de partijen over veel fundamentele kwesties is dit geen gegarandeerd succes. De financiering van de afzonderlijke maatregelen, zoals de uitbreiding van de biologische onderzoeksfinanciering is nog niet rond en de benodigde middelen zijn nog niet in de begroting opgenomen.

Jan Plagge: “Bij de presentatie van de biologische strategie was de minister van Landbouw optimistisch dat de hele federale overheid en alle betrokken departementen de implementatie ervan zouden steunen. Het feit dat de FDP de biologische strategie niet steunt en er in plaats daarvan de voorkeur aan geeft de biologische sector te dwingen te profiteren van het zogenaamde wondermiddel van nieuwe genetische manipulatie, roept ernstige twijfels op. Laten we hopen dat we beter worden onderwezen en dat ministers van alle partijen uiteindelijk hun verantwoordelijkheid voor een duurzame landbouw zullen waarmaken.”

Bron: BMEL en Bioland