Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Uitgelekt plan lijkt daar wel op te wijzen

Krijgt veredelaar in EU meer ruimte voor nieuwe genomische technieken?

Er is een conceptvoorstel over EU-plannen omtrent nieuwe genomische technieken voor in veredeling naar buiten gekomen. Dat lijkt erop te wijzen dat er meer ruimte komt voor het gebruik van bijvoorbeeld de techniek Crispr-Cas. Plantum heeft als brancheorganisatie gereageerd en geeft een update.

De officiële publicatie van het 'langverwachte' NGT-voorstel stond eigenlijk pas op 5 juli 2023 gepland. Het conceptvoorstel lijkt mogelijkheden te bieden voor sommige toepassingen van NGT. Dat is op zichzelf hoopgevend, vindt Plantum. Tegelijkertijd staat er ook een aantal bepalingen in het conceptvoorstel dat veel vragen oproept of onduidelijkheid schept, meent de brancheorganisatie. In onderstaand van Plantum overgenomen bericht gaat men daarop in.

Twee categorieën
De Europese Commissie (EC) stelt voor om NGT-toepassingen in twee categorieën van elkaar te scheiden. In de eerste categorie passen de gewassen die ook met conventionele veredelingstechnieken verkregen zouden kunnen worden, of die in de natuur zelf kunnen ontstaan. Voor deze categorie geldt een notificatieverplichting, die eenvoudig zou moeten zijn. Voor deze gewassen gelden dan geen labellings- en detectieverplichtingen.

NGT-gewassen die niet voldoen aan de criteria voor categorie 1, vallen in categorie 2. Voor deze categorie geldt een ‘GMO-light procedure’. Een uitgebreide veiligheidsbeoordeling blijft verplicht, maar de huidige lange, complexe en dure GMO-procedure wordt vereenvoudigd voor deze gewassen. Ook worden verbeteringen voorgesteld om voor een level-playing field te zorgen in de Europese Unie, zodat individuele lidstaten geen mogelijkheid hebben om teelt van goedgekeurde gewassen tegen te houden.

Daarnaast bevat het voorstel verschillende stimulerings-maatregelingen die de ontwikkeling van duurzame gewassen bevorderen en drempels en kosten voor het mkb verlagen.

Onduidelijkheden
Het conceptvoorstel lijkt dus mogelijkheden te willen creëren, concludeert Plantum. Toch roept het concept ook veel vragen op, onder andere over de toetsingscriteria en de aanlevering van informatie.

Toetsingscriteria
De EC stelt in het concept criteria voor om te toetsen of een gewas in categorie 1 of categorie 2 valt. Sommige van deze criteria conflicteren met wetenschappelijke inzichten over de ‘natuurlijkheid’ van een aanpassing, zoals het criterium over een harde grens van aantal baseparen dat veranderd mag zijn. De impact van een aanpassing laat zich volgens Plantum niet meten in enkel het aantal baseparen.

Aanlevering informatie
Verder is onduidelijk welke informatie een aanvrager moet aanleveren om getoetst te worden op de criteria. Eén van de grootste pijnpunten in de huidige GMO-wetgeving is de financiële en administratieve last die de procedures leggen op de aanvrager. Als dit niet verbeterd wordt in een nieuw NGT-voorstel, blijven aanvragen onbetaalbaar voor het mkb en kan de potentie van NGT niet ten volle benut worden, meent de brancheorganisatie.

Biologische teelt
Het conceptvoorstel stelt dat alle NGT-gewassen, ongeacht de categorie, voor de biologische sector gezien moeten worden als gereguleerde GMO. Kortom: NGT-gewassen mogen niet gebruikt worden in biologische teelten en ketens. Dit betekent dat ook gewassen uit categorie 1, die dus als ‘even natuurlijk als klassieke veredeling’ worden beschouwd, niet in de biologische teelten gebruikt mogen worden. Uit het conceptvoorstel blijkt niet hoe deze bepaling in de praktijk te handhaven is, stelt Plantum. Veredelaars kunnen en willen transparant zijn over de nieuwe technieken die zij gebruiken waarmee boeren en de ketens naar de consument keuzevrijheid hebben.

De gelekte documenten zijn enkel concepten en bieden dus geen garanties, benadrukt Plantum. Tegenstanders van ruimere regels zijn alvast een petitie gestart.

Bron: Plantum

Publicatiedatum: