Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Project moet klimaatprestaties van bio-landbouwbedrijven beter in beeld brengen

Vanaf mei 2023 tot december 2024 loopt het project Klimaatvriendelijke landbouw: 'KPI's voor een ketenbreed verdienmodel'. Binnen dit project gaan Bionext, BioNederland, Biohuis en onderzoekspartijen Louis Bolk Instituut, Delphy en Aeres samen kijken naar welke kritische prestatie indicatoren een rol spelen als je de klimaatprestatie van een landbouwbedrijf wilt bepalen. Dit doen ze voor de melkvee-, akkerbouw- en fruitteeltsector. Vervolgens gaan ze op vijf biologische bedrijven per sector bepalen hoe deze bedrijven scoren op deze indicatoren.

Bij dit onderzoek horen de volgende doelstellingen:

 • Vasthouden en verder versterken van de koploperspositie van biologisch op het gebied van klimaat en dit verder uitdragen.
 • Klimaatprestaties van biologische bedrijven in kaar brengen.
 • Mogelijkheden onderzoeken van het valoriseren van klimaatprestaties binnen de biologische landbouw.
 • Het verhaal communiceren van klimaat en biologisch zowel binnen de sector als richting de consument.

Koolstofvastlegging in landbouwbodems kan bijdragen aan het verminderen van CO2-concentratie in de atmosfeer. Uit onderzoek en inzichten die Bionext verkreeg vanuit het Carbon Farming project blijkt dat deze potentiƫle bijdrage beperkt is. Onderzoek laat zien dat de landbouwsector ook in de toekomst een netto uitstoter van broeikasgassen zal zijn. De uitstoot van de landbouwsector is zelfs tientallen malen groter dan zij potentieel kan opslaan. De verkoop van CO2 opslag aan overige sectoren is daarom op dit moment niet wenselijk voor de landbouwsector. Wel past Carbon farming goed bij biologisch:

 • Algemeen hogere organische-stofgehaltes in hun bodem en hebben daarom meer CO2 vastgelegd.
 • De maatregelen die koolstof vastleggen passen vaak al goed in een biologische bedrijfsvoering.
 • Een gezonde bodem is veelal een speerpunt voor biologische boeren. Hogere OS-gehaltes zorgen voor een grotere bodembiodiversiteit, waterbergend vermogen en een betere bodemstructuur.

Gezien ook de bijkomende voordelen (naast CO2 opslag) is het belangrijk om koolstof vastleggende maatregelen te stimuleren. Mits de maatregelen niet negatief uitwerken op andere (milieu)doelen bijvoorbeeld biodiversiteit.

Transparantie
Veel boeren zijn intrinsiek gemotiveerd om met klimaat aan de slag te gaan maar ontberen een tastbaar overzicht van de daadwerkelijke klimaatprestatie van hun bedrijf. Veelal beperkt het onderwerp klimaat op een boerderij zich tot de zichtbare aspecten: direct diesel/energieverbruik, zonnepanelen, et cetera. Onzichtbare factoren als lachgasemissie blijven veelal buiten beschouwing. Het is belangrijk om transparant te maken hoe vooruitstrevende bedrijven daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een klimaatvriendelijkere landbouw. Om boeren meer inzicht te geven en doorontwikkeling meer vorm te kunnen geven is een breed beeld nodig. Met bijpassende vragen:

 • Welke factoren spelen in de biologische landbouw een rol in het terugdringen van atmosferische CO2?
 • Hoe doen we het als biologische sector? Hoe kunnen we het nog beter doen?
 • Welke kosten en baten hangen samen met klimaatvriendelijkere maatregelen?
 • Hoe kunnen we de 'klimaatwaarde' van het product een plaats geven in de keten?

Partners en financiers
Het project is een samenwerking tussen Bionext, BioNederland, Biohuis en onderzoekspartijen Louis Bolk Instituut, Delphy en Aeres. De financiering komt vanuit het ministerie van LNV.

Voor meer informatie:
Niels Heining
Bionext
[email protected]
www.bionext.nl

Publicatiedatum: