Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"We verwachten van het kabinet echt stappen"

Landbouwakkoordoverleg leidt niet tot onderhandelingsakkoord: In juni meer duidelijkheid

De hoofdtafel van het Landbouwakkoordoverleg komt begin juni weer bijeen om te besluiten of er een onderhandelingsakkoord kan worden vastgesteld. Tot die tijd worden de afspraken en maatregelen die voorliggen getoetst door drie kennisinstituten, zo meldt Nieuwe Oogst.

Wageningen University & Research, het Louis Bolk Instituut en het Planbureau van de Leefomgeving gaan zich buigen over de conceptversie van het akkoord, dat overigens nog allerminst een voldragen concept is. Zij zullen dit toetsen aan "het ecologisch, economisch en maatschappelijk doelbereik, het verdienvermogen, natuurinclusieve kringlooplandbouw en de biologische landbouw, inclusief enkele varianten", schrijft minister Piet Adema per brief aan de Tweede kamer.

LTO voorzitter Sjaak van der Tak kwam na de onderhandelingen met een statement naar buiten over het vervolg van de gesprekken. "We zijn er deze nacht ondanks zware gesprekken met de minister-president en de minister van LNV niet uitgekomen. Er liggen nog diverse belangrijke thema’s open. Ik noem er vier":

  • Financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Bescherming van boeren die door willen gaan;
  • Mest en grondgebondenheid;
  • Het proces rondom de PAS-melders en de interimmers.

"Over deze vier onderwerpen vervolgen we het gesprek met het kabinet. Het moge vanuit LTO helder zijn: we verwachten van het kabinet echt stappen."

Publicatiedatum: