Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Vlaanderen doet nieuwe oproep voor projecten bio-landbouw

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigt een nieuwe oproep aan voor projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. Geselecteerde projecten kunnen een budget van maximum 150.000 euro krijgen. De deadline voor het aanvragen is 15 juni 2023.

De projectvoorstellen moeten draaien rond één van de volgende thema's:

Robuuste biologische plantaardige productiesystemen:

  • Het beheersen van ziektes en plagen aan de hand van agro-ecologische praktijken vanuit een systeemaanpak;
  • Systeemgerichte oplossingen voor onkruidproblematieken in biologische teeltsystemen door het werken aan bodemkwaliteit, bodembewerking en vruchtwisseling.

Robuuste biologische dierlijke productiesystemen:

  • Optimaliseren van uitloop en bedrijfseigen voederproductie;
  • Geïntegreerde aanpak van worminfecties bij biologische leghennen.

Toelichting
De thema's van deze oproep situeren zich in de 'Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022' van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema 'Robuuste biologische productiesystemen'.

Indieningsvoorwaarden
Deze onderzoeksoproep is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcenta en richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoeksaspecten, samen met de bio-sector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de deelname is dus een attest vereist dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector (bijvoorbeeld het verslag van een vergadering met landbouwers, een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord,…). Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en is een voorwaarde voor het project. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Er wordt aan de indieners gevraagd om een kort filmpje te maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de bio-landbouwers.

Voor deze 'Oproep onderzoek biologische landbouw 2023' is een totaalbudget voorzien van 300.000 euro met een maximum steunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel reeds via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

Projecten kunnen ten vroegste starten 1 januari 2024 en ten laatste op 31 december 2024. De projectduur bedraagt maximum drie jaar.

In de projectvoorstellen dient de begroting opgemaakt te worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening.

De aanvraag voor onderzoeksprojecten gebeurt via een aanvraagformulier subsidie onderzoek biologische landbouw 2023, Praktische informatie is te vinden in de handleiding bij het indienen van een projectvoorstel in het kader van de oproep onderzoek biologische landbouw 2023 of op dezelfde pagina.

Het aanvraagformulier moet conform bijgevoegde handleiding ingevuld worden en ondertekend zijn. Het moet uiterlijk tegen 15 juni 2023 verstuurd te worden naar [email protected]. Enkel de volledige en ingediende tijdig voorstellen zullen beoordeeld worden. Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen.

Publicatiedatum: