Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Biologische landbouw in Wallonië in cijfers

De Waalse landbouw wordt sterk gekenmerkt door een goed ontwikkelde biologische landbouwsector. Vanwege de geringe verstedelijking is er in Wallonië meer ruimte beschikbaar voor biologische landbouw dan in Vlaanderen. Dit is dan ook terug te zien in de cijfers: ruim 15,5% van het totale aantal Waalse landbouwbedrijven was eind 2021 biologisch (in totaal 1.969 bedrijven, oftewel 1 bedrijf op 7!) tegenover slechts 3% in Vlaanderen. Doordat het gemiddelde oppervlakte van een biologische boerderij in Wallonië met 47 hectare wat kleiner was dan bij de conventionele landbouw (58 hectare), bedroeg het aandeel biologische landbouwareaal 'slechts' 12,4% (92.008 ha).

Weiden vormen met 73% de grootste categorie van het biologische landbouwareaal en dan vooral permanent grasland. Akkerbouw is goed voor 22,5% en de rest van het landbouwareaal wordt gebruikt voor tuinbouw (2,9%), fruit (0,7%), overig (1,0%).

In totaal is Wallonië goed voor 90% van het Belgische biologische landbouwareaal en 76% van de Belgische biologische bedrijven. Daarmee is de Belgische biologische landbouwsector bijna een exclusieve Waalse aangelegenheid.

In 2021 nam in Wallonië de biologisch gehouden veestapel met slechts 4% toe. Dit is de laagste procentuele groei sinds 2003. Vooral de biologische varkens- en geitenveestapel groeide fors (respectievelijk 38% en 14%), terwijl de totale veestapel in de rundveehouderij daalde (-2%), ondanks een lichte toename van het aantal melkkoeien (+1,5%). De pluimveehouderij maakte tussen 2010 en 2020 een zeer sterke groei door, zowel voor vleeskippen als voor legkippen, maar die groei vertraagde in 2021 tot 4% voor vleeskippen en 7% voor legkippen. De afgelopen 3 jaar waren de kleinschalige biologische pluimveestallen (ongeveer 200-250 legkippen of kippen) en mobiele pluimveestallen sterk in opkomst.

Het biologische landbouwareaal als geheel groeide in 2021 met 2%, maar achter dit gemiddelde cijfer schuilen grote verschillen per sector

  • weidegronden, die met 67.000 hectare 73% van het biologische landbouwareaal uitmaken, bleven nagenoeg even groot (+0,4%).
  • akkerbouw en voedergewassen, die met bijna 21.000 hectare goed zijn voor 22% van het biologische landbouwareaal, groeiden met 6% in reactie op een toenemende vraag.
  • maar de grootste relatieve groeicijfers werden gerealiseerd in de niche-sectoren: +21% voor fruit (voornamelijk appels en peren, 664 hectare) en +16% voor groente (2.659 hectare) als gevolg van een sterk toenemende vraag van consumenten.

Voor meer informatie over de Waalse biologische landbouwsector zie ook deze website van Biowallonie.

Bron: Agroberichten Buitenland

Publicatiedatum: