Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Meer biologische landbouw als preventieve maatregel voor schoon drinkwater

Bioland ziet de huidige droogte als een kans om de bescherming van onze grondwatervoorraden tegen nitraat- en pesticide-inbreng in het middelpunt van de politieke actie te plaatsen.

"De klimaatcrisis, met haar toenemende perioden van droogte, brengt de drinkwatervoorziening in gevaar. In droge jaren bijvoorbeeld is er aanzienlijk minder grondwateraanvulling en dalen de niveaus van de watervoerende lagen. Dit maakt het waarborgen van de waterkwaliteit nog belangrijker," zegt Gerald Wehde, hoofd landbouwbeleid bij Bioland. "Biologische landbouw is de meest geschikte preventieve maatregel om de grondwatervoorraden te beschermen, omdat daarbij geen synthetische chemische meststoffen en pesticiden worden gebruikt. Alleen als we erin slagen een biologische landbouw te bevorderen die het water en de bodem beschermt, kan drinkwater, ons belangrijkste voedsel, voor toekomstige generaties behouden blijven".

Klimaatbestendiger
Met biologische landbouw kan de watervoorziening klimaatbestendiger worden gemaakt. Volgens Wehde hebben politici nu een plicht. "In de geplande 'Nationale Waterstrategie' moet biologische landbouw hoge prioriteit krijgen als voorzorgsmaatregel om onze grondwatervoorraden te beschermen. Biologische landbouw in waterbeschermingsgebieden zou ook de doelstelling van de Duitse regering ondersteunen om tegen 2030 30 procent van de landbouwgrond om te schakelen naar biologische landbouw."

Bioland noemt een vermindering van de kostenintensieve waterzuivering als een ander neveneffect. "Nitraat- en bestrijdingsmiddelenresiduen hoeven niet langer tegen hoge kosten te worden gezuiverd. Biologische landbouw verlaagt dus de kosten voor waterleveranciers en consumenten," voegt Wehde toe.

Waterwingebieden voor de productie van drinkwater zijn bijzonder kwetsbare gebieden die moeten worden beschermd tegen de inbreng van pesticiden. Het regeerakkoord van de CDU/CSU-regering voorziet in een beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbeschermingsgebieden. Met haar ontwerp voor een nieuwe verordening betreffende het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wil de EU-Commissie ook het gebruik van pesticiden aanzienlijk verminderen en kwetsbare gebieden speciale bescherming bieden. "Woorden moeten nu gevolgd worden door daden. De 'Nationale Waterstrategie' moet in dit verband een belangrijke hefboom zijn," concludeert Wehde.

Achtergrond
Grondwater is de belangrijkste bron van onze drinkwatervoorziening. Volgens het Federaal Milieuagentschap wordt in Duitsland ongeveer 70 procent van het drinkwater verkregen uit grondwater en bronwater. Nitraat en residuen van bestrijdingsmiddelen zijn de meest voorkomende oorzaken van grondwater van slechte kwaliteit. 36 procent van de grondwaterlichamen haalt geen "goede chemische toestand" volgens de KRW als gevolg van te hoge nitraatconcentraties en andere verontreinigende stoffen. 

Bron: Bioland

Publicatiedatum: