Biologische boeren gezocht voor pilot stikstofefficiëntie in de biologische landbouw

Binnen het project Koplopers in Kringlooplandbouw nodigt Bionext biologische boeren uit om mee te doen aan de pilot ‘Stikstofefficiëntie in de biologische landbouw’. In deze pilot zal worden onderzocht hoe de afhankelijkheid van externe stikstof verminderd kan worden, door mest zo efficiënt mogelijk te in te zetten, en hoe de productie van stikstof door vlinderbloemigen geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor is men op zoek naar boeren die interesse hebben om hun externe stikstofgift te verminderen of dit al doen. De pilot richt zich op zowel de grondgebonden dierlijk sectoren als plantaardige sectoren.

Er is momenteel veel te doen over de uitstoot van stikstof uit de landbouw. Een van de manieren om stikstofuitstoot terug te dringen is minder stikstof gebruiken. Een deel van de biologische akkerbouwers en alle biologisch dynamische akkerbouwers werken met een stuk lagere gemiddelde N gift per hectare (+/- 100-110 kg N per hectare). Middels de pilot wil de projectgroep leren van ervaringen op bedrijfsniveau en onderzoeken hoe een beperkte stikstofbemesting een rol kan spelen in het sluiten van de biologische kringloop.

Deelnemers van deze pilot wordt het volgende geboden:

 • Begeleiding op individueel niveau en van de pilotgroep
 • Toegang tot de meest actuele kennis en ervaringen in een breed netwerk.  Hoe krijg ik inzicht in de stikstofkringloop op mijn bedrijf? Hoe richt ik m’n bouwplan in om uit te kunnen met een lagere stikstofgift?
 • Intensief uitwisselen met collega’s

Hen wordt gevraagd om openheid op het gebied van kennis, ervaring en bedrijfseconomische aspecten en tijd en inzet.

Inhoud pilot

 • Stappen die gezet worden monitoren, zowel financieel als bedrijfstechnisch
 • Op zoek naar antwoorden op voor deelnemers relevante kennisvragen, zoals: 
  • Hoe werk je met een lagere stikstofgift per hectare en welke effecten heeft dit op weerbaarheid en opbrengst\
  • Hoe pas je je bemestingsstrategie hier op aan, ook met betrekking tot andere nutriënten?  
  • Kan er meer stikstof geproduceerd worden via stikstofbinding?
 • Bijhouden en verwerken van de verzamelde kennis

Daarnaast krijgen deelnemers de mogelijkheid om met de begeleiding van Bionext en met experts in het werkveld de mineralenbalans van hun bedrijf door te rekenen m.b.v. NDICEA en deze te vergelijken en te bespreken met collega’s. 

Digitale startbijeenkomst op 25 april
Spreekt het je aan om deel te nemen aan een pilot, waarin ontwikkeling van kennis en ervaring van de stikstofkringloop op bedrijfsniveau centraal staat? Meld je dan via deze link aan voor de digitale startbijeenkomst op maandag 25 april om 20.00 uur. 

Tijdens de bijeenkomst zullen de ambities en vragen worden geïnventariseerd, de opzet van de pilotgroep worden besproken en een aantal concrete voorbeelden worden gepresenteerd. Geert-Jan van der Burgt zal zijn ervaringen delen vanuit het project Groene Mest Groningen en het gebruik van de stikstofplanner NDICEA toelichten. 

Wie op 25 april niet digitaal aanwezig kan zijn, maar wel geïnteresseerd is in deelname of op zoek naar meer informatie kan  contact opnemen met Niels Heining: heining@bionext.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven