Op 9 maart is in de gemeente Hof van Twente op locatie Hengevelde in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2022 gevonden. Deze vondst is om 11.05 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Gijs van den Brink (SBNL Natuurfonds) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Tonny Rupert, vrijwilliger van weidevogelgroep Hof van Twente. Het ei (uit een nest met twee eieren) is gevonden op een maisperceel met onder gezaaid gras.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2022 begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te nestelen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties, de Bond van Friese Vogelwachten en het SBNL Natuurfonds, trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen.

Vrijwillige weidevogelbeschermers
LandschappenNL en haar provinciale organisaties ondersteunen circa 3.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL Natuurfonds doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 4.000 vrijwilligers. Deze weidevogelvrijwilligers trekken in het voorjaar het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weide-vogels te zoeken en deze nesten te markeren. De markeringen maken het mogelijk voor de boer om rekening met de nesten te houden tijdens veldwerkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels meer kans om de eieren succesvol uit te broeden.

Op de website www.boerenlandvogelsnederland.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen vijf jaar. Ook de bevindingen uit 2022 krijgen een plek op deze website.

Vondsten afgelopen 10 jaar
2021 5 maart De Ronde Venen; 2020 2 maart Maasdriel; 2019 28 februari Fryske Marren; 2018 14 maart -Giessenlanden; 2017 9 maart – Ronde Venen; 2016 9 maart – St Oedenrode; 2015 8 maart- Schelluinen; 2014 5 maart – Delwijnen; 2013 21 maart- Binnenveld Ede; 2012 10 maart –Oudehaske; 2011 6 maart -Maasland.

Bron: LandschappenNL