Recovery and Resilience Plan biedt kansen voor agrobosbouw in Nederland

Ons land kan, net zoals de andere EU-landen, aanspraak maken op ‘ons’ deel van de door de EU vrij gemaakte fondsen voor corona-compenserende maatregelen. Stichting Agrobosbouw NL wijst erop dat Nederland daarbij naar verwachting aanspraak kan maken op ongeveer € 5,96 miljard euro aan subsidies uit het zogenaamde Recovery and Resilience Plan ofwel RRP.

De Nederlandse invulling van het RRP bestaat uit in totaal 23 voorgestelde maatregelen, waaronder 5 (19 t/m 23) onder het kopje ’Natuur en landbouw’, met als maatregel nummer 20 ‘Stimulering van agroforestry en voedselbossen op landbouwgronden’. Deze maatregel is in essentie gericht op de realisatie van zo’n 5.000 ha agroforestry in de periode 2022 tot en met 2024, met een korte aanloopperiode dit jaar en een afrondingsperiode in 2025, en daarnaast op de daarbij horende kennisontwikkeling en kennisdeling.

Voor deze maatregel is een bedrag van 36 miljoen euro opgevoerd, als volgt verdeeld:

Mocht de Nederlandse inzet op dit gebied (naar verwachting) succesvol zijn en wat deze maatregel betreft ook daadwerkelijk tot realisatie komen (langlopende coalitieonderhandelingen hielpen daarbij in ieder geval niet echt....), dan krijgt agroforestry in ons land op korte termijn al een forse (extra) duw in de rug, aldus Stichting Agrobosbouw NL.

"Het is de bedoeling dat deze subsidiemogelijkheid de komende jaren twee keer wordt opengesteld, iedere keer voor een bedrag van € 13.500.000--, voor de eerste keer in april volgend jaar voor realisatie nog in het najaar van 2022. Daarbij gaat het nu nog om “de financiering van 80% van de aanplant van bomen en het ontwerp (o.a. beplantingsplannen, projectontwikkeling” (inrichtingsplannen zou wat ons betreft een betere omschrijving zijn geweest). We streven er zelf namelijk nog naar om deze nieuwe subsidiemogelijkheid direct te gaan koppelen aan langlopende verdienmodellen op basis van bijvoorbeeld al beschikbare carbon credits c.q. koolstofcertificaten voor de vastlegging van CO2 in die nieuwe aanplant. En verder zijn we nog aan het nagaan tegen welke voorwaarden het mogelijk is om de 80% van deze subsidiemogelijkheid naar 100% op te kunnen verhogen om de investeringslast nog kleiner te kunnen maken." 

Lezers die - ook gezien de korte termijn waarop e.e.a. zal moeten worden voorbereid en (vooral) uitgevoerd - op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, kunnen dat laten weten weten door een e-mail te sturen naar klimaatmakelaar@agrobosbouw.nl met als onderwerp ‘nieuwsbriefRRP’.

"Belangstellenden zullen onze klimaatmakelaars begin volgend jaar alvast een korte vragenlijst sturen om zich, vooruitlopend op de voorziene openstelling van deze subsidie - alvast een eerste beeld te kunnen gaan vormen over de mate van belangstelling voor deze nieuwe subsidiemogelijkheid voor agroforestry en over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed plantgoed e.d."

Voor meer informatie: www.agrobosbouw.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven