Stichting PAN Nederland, dat schadelijke gewasbeschermingsmiddelen wil uitbannen, concludeert na monsternames bij gekochte bloembollen dat er veel middelen op gangbare bloembollen zitten. 

In 21 monsters met bloembollen die zowel online als in tuincentra werden gekocht werden volgens PAN Nederland 22 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen gevonden. 

Blauwe druifjes deden het het slechts in de test. In de test kwamen 'cocktails' van tot wel 14 verschillende middelen in 1 monster voor.

Van de 21 monsters bevatten er 3 geen bestrijdingsmiddelen. PAN Nederland vond ook middelen die niet in de EU, en dus ook niet in Nederland, toegelaten zijn. Bekijk hier alle bloembollenresultaten. 

"Over deze inmiddels verboden middelen is consensus: ze zijn schadelijk voor insecten en onze biodiversiteit", zegt Margriet Mantingh van PAN-NL. "De andere gewasbeschermingsmiddelen die we vonden zijn weliswaar toegestaan, maar wegens hun schadelijke effecten op de biodiversiteit omstreden zoals prochloraz of spirotetramat."

Biologische teelt minder dan 1%
In 2016 was de oppervlakte waarop bollen biologisch werden geteeld kleiner dan 1%, daarop werden dus geen chemische middelen en geen kunstmest gebruikt. Het aandeel biologisch teelt is sindsdien niet gegroeid. De vraag naar biologische bollen neemt veel harder toe dan het aanbod.

"Consumenten kiezen voor biologisch zodra ze weten hoe schadelijk gangbare teelt is voor onze biodiversiteit en gezondheid", zegt Suzanne van Straaten van webshop Sprinklr, mede-financier van het onderzoek. "Wij roepen, samen met PAN NL, de overheid op  om de omslag naar biologische teelt te faciliteren", Ook Natural Bulbs, online verkoper van biologische bollen, doneerde voor het onderzoek. "Ik nodig de gangbare kwekers uit om de omslag te maken naar biologisch, de afzetmarkt is groot genoeg", zegt Robert Heemskerk van Natural Bulbs.