Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Zesjarig biodiversiteitsprogramma van start

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. Ze gaan binnen het programma ‘All4biodiversity’ op zoek naar kansen voor een meer natuurlijk beheer rondom natuurgebieden en inventa-riseren hoe dat financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt kan worden. De provincie Zuid-Holland leidt het programma dat mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds.

Omgeving
Nederland telt in totaal ruim 160 zogenoemde ‘Natura 2000-gebieden’. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Provincies moeten ervoor zorgen – samen met de Rijksoverheid – dat het goed gaat met deze natuurgebieden. In Nederland hebben veel Natura 2000-gebieden te lijden van verstoring vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. Bij de bescherming van natuurgebieden zijn dus ook partners uit de omliggende omgeving nodig. Daarom hebben de provincies bovenstaande partijen betrokken om de handen ineen te slaan door een gebiedsgerichte aanpak en samenwerking.

Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur) van de provincie Zuid-Holland, namens alle partners: “Het programma ‘All4biodiversity’ is in allerlei opzichten groter dan zichzelf. Het verbindt de natuurgebieden met hun omgeving, het verbindt provincies binnen Nederland, en onze natuur met die in de rest van Europa. En vooral: we hebben nu nog de kans om de natuur en de biodiversiteit te behouden voor generaties na ons. Ik ben er heel trots op dat zoveel partijen de grotere belangen zien en dat ze meedoen aan het programma.”

Verdienmodellen
Het programma ‘All4biodiversity’ heeft een totale looptijd van zes jaar en krijgt onder meer vorm via pilotprojecten verspreid over de deelnemende provincies. Binnen die pilotprojecten gaan de gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen die zij kunnen nemen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Ze zoeken daarbij aansluiting bij andere opgaven zoals bodemdaling en het klimaatvraagstuk. Belangrijk is dat de maatregelen ook financieel gezien uitkomst bieden, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en anderen een goede toekomst blijft bestaan. Veel aandacht wordt daarom besteed aan verdienmodellen voor een natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen, zoals de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen of het vergroten van het toeristisch aanbod. De leerervaringen uit de pilots worden gedeeld in een zogenaamde gereedschapskist, zodat ze ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging kunnen krijgen.

Voor meer informatie:
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
www.samenvoorbiodiversiteit.nl 

Publicatiedatum: