Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Topsector keurt vier onderzoeken van BO Akkerbouw goed

"Wij willen betere samenwerking en uitwisseling met bio-akkerbouwers"

Tholen – BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De brancheorganisatie voor de Nederlandse akkerbouw komt graag met oplossingen voor collectieve vraagstukken. Alle telers van aardappelen, granen en suikerbieten betalen verplicht mee aan het gezamenlijke programma Onderzoek & Innovatie. Directeur André Hoogendijk vertelt dat BO Akkerbouw graag de samenwerking en uitwisseling met de bio-akkerbouwers en bijbehorende belangenorganisaties wil verbeteren.

André overhandigde de brochure 'Projecten 2020 – Onderzoek voor de akkerbouw van morgen' persoonlijk aan minister Carola Schouten. 

"Een aanzienlijk deel van onze onder-zoeksportefeuille is interessant voor de biologische akkerbouw en we willen dit graag beter uitdragen. Wat we onderzoeken is breed toepasbaar. Het gaat over de bodem, groene technieken en onder meer plantgezondheid. De onderzoeken zijn over het algemeen niet gericht op kunstmest of het gebruik van chemische middelen. We zouden dan ook graag zien dat biologische akkerbouwers en de bijbehorende organisaties actiever mee willen gaan doen met onze onderzoeksprojecten", aldus André.

Hij kan zich voorstellen dat de in zijn ogen nog te geringe inbreng vanuit de biobranche komt doordat BO Akkerbouw vooralsnog veelal gericht is op producten als granen, suikerbieten en aardappelen. "We willen regulier en biologisch wat dichter bij elkaar gaan brengen. Voor veel biologische akkerbouwers zijn groenten het hoofdgewas, terwijl de meeste reguliere akkerbouwers dit er juist bij doen. Wij willen graag dat gat overbruggen en de samenwerking en uitwisseling met de biologische akkerbouwers en bio-belangenorganisaties verbeteren."

Vier nieuwe onderzoeksvoorstellen goedgekeurd
Vorige week werd bekend dat de Topsector Agri & Food vier nieuwe onderzoeksvoorstellen van BO Akkerbouw goedgekeurd heeft. Het gaat om onderzoek en kennisverspreiding over bemesting, gewasresten, stengelaaltjes en bodembeheer. De totale investering van BO Akkerbouw bedraagt 1,9 miljoen euro. Door bijdragen van andere partijen en een verdubbeling door de Topsector is de totale waarde van de projecten meer dan 8 miljoen euro. Dat is een ruime verviervoudiging van de bijdrage van akkerbouwers.

André: "Na het succes van 2019, toen de topsectoren maar liefst veertien voorstellen goedkeurden, hebben we het dit jaar bewust rustig aan gedaan. We hebben vooral gekeken naar de verlenging of uitbreiding van bestaande goedlopende projecten. Van de acht voorstellen die we hebben ingediend is de helft gehonoreerd. Dat is een nette score waar we tevreden mee zijn." Wageningen University & Research is de (hoofd)uitvoerder voor de onderzoeken die allemaal begin 2021 zullen starten.

Volgens André zijn twee van de vier onderzoeken met name interessant voor de biologische akkerbouwers. Het gaat hierbij om deze twee onderzoeken:

Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van rassen van stengelaaltjes
Er zijn meer dan twintig stengelaaltjesrassen die van elkaar verschillen voor wat betreft de waardplant. Er is echter geen inzicht in de rassen die in Nederland voorkomen. Het project heeft als doel om de waardplantenstatus van in Nederland voorkomende stengelaaltjesrassen te ontrafelen. Daardoor kunnen akkerbouwers maatregelen nemen die passen bij het desbetreffende ras. Het project is onderdeel van Plan van Aanpak Ditylenchus dipsaci dat BO Akkerbouw uitvoert.

Beter Bodembeheer, integraal en naar de praktijk
Dit project ontwikkelt nieuwe kennis en integreert de kennis opgedaan uit eerdere onderzoeken rond de bodem. Het project ontwikkelt op basis hiervan samen met de partners praktische adviezen voor boeren en erfbetreders voor een integraal en duurzaam bodembeheer. Het project volgt op de lopende PPS Beter Bodembeheer.

De reeds lopende onderzoeksprojecten van BO Akkerbouw zijn terug te vinden in de brochure 'Projecten 2020 – Onderzoek voor de akkerbouw van morgen'.

Voor meer informatie: [email protected] en www.bo-akkerbouw.nl