Niet alle tussenteelten in bio-teelt even succesvol en praktisch

In een onderzoek naar tussenteelten in een intensieve biologische paprikateelt hebben Vlaamse onderzoekers van het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw gekeken of het praktisch haalbaar is tussenteelten in te zetten en welke effecten een tussenteelt op gewas, plagen en productie heeft. Eén van de conclusies is dat het vooral zaak is niet te uitbundig groeiende tussenteelten te gebruiken, zodat de gewasvoet van het hoofdgewas luchtig blijft. 

Het onderzoek, uit 2019, werd gedaan in het kader van het Vlaio LA-traject 'Beheersing van Meloidogyne spp. in intensieve biologische vruchtgroenteteelt in kas'.
 
Wortelknobbelaaltjes
Bij een krappe teeltrotatie met een groot aandeel vruchtgroenten is het belangrijk om de populatie wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) onder controle te houden. Als de populatie aaltjes te groot wordt, gaat dit ten koste van de productie en de kwaliteit van het gewas, met economische verliezen tot gevolg.

Door het inzetten van tussenteelten (= teelten die tussen de hoofdteelt vruchtgroenten gezaaid of geplant worden) die de wortelknobbelaaltjes sterker aantrekken dan de hoofdteelt kan deze laatste beter beschermd zijn. Idealiter doet de tussenteelt ook dienst als vanggewas en worden de aaltjes als het ware weggevangen waardoor de populatie daalt.

Proefopzet
In de proef werd de praktische haalbaarheid van het onderzaaien/onderplanten van verschillende gewassen bij een hoofdteelt paprika geëvalueerd. Bladrammenas, Tagetes patula, Ageratum houstonianum, Cineraria maritima en rolklaver werden onder de paprika’s gezaaid in de dubbele plantrij.

Stengelui, basilicum en aubergine MAO werden onder/tussen de paprika’s geplant.

De paprika’s werden geplant op 27 maart 2019, het onderzaaien van de tussenteelten gebeurde op 28 maart, en het tussenplanten van de basilicum en de stengelui vond plaats op 17 april 2019.

Foto's v.l.n.r.: Tussenteelt bladrammenas vlak na snoei, tussenteelt Ageratum houstonianum en tussenteelt Cineraria maritima

Onderling grote verschillen
De gezaaide soorten vertoonden onderling grote verschillen in kiem- en groeisnelheid waarbij bladrammenas en tagetes de snelste kiemers en groeiers waren, terwijl Cineraria duidelijk de traagste kiem- en groeisnelheid had. De groeisnelheid van de MAO aubergine lag veel hoger dan die van de paprika’s dus om te vermijden dat de aubergines de paprika’s overschaduwden, werden de bladeren van de aubergine op regelmatige basis gesnoeid. Ook Tagetes, bladrammenas en Ageratum moesten om dezelfde reden vanaf mei op regelmatige basis teruggesnoeid worden om te vermijden dat de paprika’s overgroeid werden.

Midden juni werd uitval van paprikaplanten waargenomen door Sclerotinia aantasting, dit in eerste instantie vooral bij rolklaver, maar later ook bij bladrammenas, Tagetes en Ageratum. De uitbundige groei van deze tussenteelten en het vochtige microklimaat dat daardoor gecreëerd werd aan de voet van de paprika’s is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak hiervan.

Kiezen voor een tussenteelt die luchtigheid aan de stengelvoet blijft garanderen, is een must om de gewasgezondheid van de hoofdteelt te garanderen, concluderen de onderzoekers.

Geen invloed op productiecijfers
Het inzaaien of tussenplanten van de verschillende soorten tussenteelten had geen invloed op de productiecijfers van de paprika’s (zie tabel onderaan). De opbrengst in het object zonder tussenteelten verschilde niet statistisch van de gemeten opbrengsten bij de verschillende tussenteelten. Wel was de opbrengst in het object met basilicum als tussenteelt significant hoger dan de opbrengsten in de objecten met rolklaver, Tagetes patula en bladrammenas. De uitval van planten door Sclerotinia aantasting in deze laatste objecten speelt hier waarschijnlijk een rol in.

Uit een visuele beoordeling van de wortels van de paprikaplanten bleek dat de hoeveelheid wortelknobbels gelijkaardig was voor de verschillende tussenteelten. Bij tellingen van de aanwezige hoeveelheid wortelknobbelaaltjes in de bodem bij aanvang van de proef bleek dat er heel weinig aaltjes zaten. Daarom kan in deze proef niets gezegd worden over de invloed van de tussenteelten op de populatie wortelknobbelnematoden in de bodem. 

Bron: PCG


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven