Teamleider Ruud Hendriks gaf maandag 5 oktober na tien jaar de teamleiderssleutel aan Bianca Franceschina. Met haar vrijeschool- en directieachtergrond en haar liefde voor de biodynamische landbouw en leefwijze, zal zij het teamleiderschap van het docenten- en medewerkersteam van Aeres MBO Warmonderhof op zich nemen.

Practoraat
De komende tijd gebruikt Bianca om zich in te werken op Aeres Warmonderhof en zich te verdiepen in de bijzondere onderwijsgemeenschap die wij zijn; met het leren enerzijds en het wonen en werken anderzijds. Ruud Hendriks heeft met ingang van augustus namens Aeres MBO het practoraat kringlooplandbouw aanvaard voor drie dagen per week. De rest van zijn tijd zal hij als docent bodemvruchtbaarheid jongeren en volwassenen blijven opleiden tot de boeren van de toekomst.

De overhandiging van de sleutel. Foto: Aeres Warmonderhof.

Afscheid Ruud
Ruud werd met een informele lunch en een passend cadeau uitgezwaaid en bedankt voor zijn onvermoeibare inzet als teamleider. Vertrouwen werd als sleutelwoord genoemd voor zijn leiderschap. En liefde voor de mensen die het team vormen. Ruud blijft werkzaam op locatie Aeres Warmonderhof, dus ze zullen hem niet in persoon hoeven missen. 

Voor meer informatie: www.aereswarmonderhof.nl