Verschillende Belgische bio-varkenshouders willen overschakelen op intacte beren

In de biologische varkenshouderij leeft interesse om over te schakelen op intacte beren. Het Instituut van Landbouw- ,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), BioForum en het departement Landbouw & Visserij werkten rond 'Omgaan met het verbod op onverdoofde chirurgische castratie in de biologische varkenshouderij' een rapport uit. Er is onder meer gekeken naar de marktacceptatie van intacte beren in België.

Bij verschillende Belgische bio-boeren leeft de interesse om te stoppen met castreren en over te schakelen op intacte beren. Via een uitgebreide bevraging werd nagegaan in welke mate dit geaccepteerd zou worden door de slachthuizen, de verwerkingsindustrie, bioslagers en retailers. Verschillende Belgische spelers in de biologische varkenshouderij werden bevraagd, waarvan 8 hun standpunt bekend maakten.

Ook zijn in het rapport de uitdagingen en opportuniteiten voor de bio-sector uiteengezet:

Omwille van de specifieke vereisten die opgelegd worden in de biologische varkenshouderij kan het afmesten van intacte bio-beren een extra uitdaging betekenen ten opzichte van de gangbare situatie. Zo kent de biologische sector een langere afmestperiode, waardoor beren vaker geslachtsrijp zijn bij slacht, met een hogere kans op berengeur in het vlees en eventueel ongewenste dracht van de vrouwelijke dieren tot gevolg. Ook de raskeuze bij bio-varkens kan resulteren in een verhoogde prevalentie: Duroc varkens of kruisingen met Duroc hebben bijvoorbeeld hogere berengeurgehalten dan Piétrain kruisingen.

Verder is een aangepast voeder dat de vorming van skatol kan reduceren (bijvoorbeeld voeder met inuline), minder biologisch beschikbaar. Bovendien is het gebruik van synthetische aminozuren niet toegestaan in de biologische landbouw, waardoor het moeilijk is om intacte beren van hun optimale aminozuur samenstelling te voorzien.

Daarnaast zijn er een aantal factoren, eigen aan de biologische landbouw, die de omschakeling naar intacte beren mogelijks kunnen
bevorderen. Zo kan het gebruik van strooisel en het verstrekken van ruwvoer het agressief gedrag bij beren verminderen. Bovendien
kunnen de opgelegde huisvestingsregels, waaronder grotere ruimtes, buitenloop en een lagere bezettingsdichtheid, de aanwezigheid van stress bij de dieren vermijden, wat de vorming van skatol en de kans op blessures tijdens gevechten kan verminderen.

Klik hier voor het volledige rapport.

Voor meer informatie: www.varkensloket.be 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven